Nieuws - 15 januari 1998

Student, Wouter

Student, Wouter

Student, Wouter
Door mijn stage bij de Landbouwuniversiteit loop ik een klap geld mis, want ik krijg hier geen stagevergoeding. Maar dat vind ik niet erg. Uit wat ik hoor van klasgenoten blijkt dat ik veel meer vrijheid heb. Ik mag zelfs een practicum voor tweedejaars biologen meelopen. Dan gaan we leuke proeven doen en krijg ik te maken met theorie en praktijk op universitair niveau. Dat kan ik mooi op mijn curriculum zetten
Bij een bedrijf moet je reeksonderzoeken doen en het gaat daar om winst maken. Hier moet je vooral iets goed doen en mag je je nieuwsgierigheid volgen. Toch denk ik niet dat ik uiteindelijk universitair onderwijs ga volgen. Dan ben ik zo oud als ik klaar ben
Ik ben nu twintig en zit in het vierde jaar van het middelbaar laboratoriumonderwijs. Mijn specialisatie is technische microbiologie. Als ik mijn stage af heb, mijn verslag heb ingeleverd en een presentatie heb gehouden, zit deze opleiding erop. In september ga ik naar Utrecht om daar het hoger laboratoriumonderwijs te volgen. Dat kon ik ook in Rotterdam doen, maar dat trekt me niet zo
Op zich is doorleren niet zo verstandig. Als ik nu ga werken vind ik veel makkelijker werk dan als ik ook nog een hogere opleiding doe. Maar het perspectief in het werk is bepaald minder leuk. Als je alleen middelbaar onderwijs hebt gedaan mag je minder zelfstandig werken
Ik loop mijn stage bij de leerstoelgroep Erfelijkheidsleer. Daar doe ik fundamenteel onderzoek naar de schimmel Podospora anserina zoals die op mest van herbivoren in de bossen rond Wageningen voorkomt. Dat onderzoek loopt al paar jaar en elk jaar doet een andere stagiaire mee
In de weekeinden ga ik trouw naar mijn ouders in Delft. Ik zit sinds september in Wageningen. SSHW heeft voor stagiaires kamers gereserveerd, maar toen ik kwam waren die allemaal bezet. De vrije kamers waren voor studenten bedoeld. Uiteindelijk is het toch snel opgelost. Mijn afdeling hier op Hoevestein is reuze gezellig. Zet dat er maar bij dan, zijn zij tenminste tevreden
Het bevalt me enorm goed hier, want in Wageningen kun je gewoon zijn wie je bent. Ik vind het leuk om eens aan het studentenleven te proeven. In Delft zit je toch vooral in je eigen mbo-kringetje. Uitgaan doe ik hier ook wel, maar niet zo heel veel. Ik ben niet zo'n feestbeest. Per slot van rekening moet ik de volgende dag ook weer aan het werk