Nieuws - 20 november 1997

Student, Suzanne

Student, Suzanne

Student, Suzanne
In Belgie bestaan de hoorcolleges uit je mond houden, luisteren en opschrijven. Dat is een belangrijk verschil met de colleges hier in Wageningen. Hier kan iemand zijn hand opsteken en een vraag stellen. Ik wist niet wat ik meemaakte. Zoiets is in Belgie uitgesloten. Als je daar vragen over de stof hebt mag je soms na het college wat vragen en anders maak je maar een afspraak met de hoogleraren. Het zijn daar de professoren die de colleges geven. Hier zijn het docenten en die groeten je gewoon als je ze op straat tegenkomt
Ik heb twee jaar in Gent Diergeneeskunde gestudeerd. Qua sfeer was het heel leuk. Ik ben daar met een vriend en een vriendin naartoe gegaan. Met z'n drieen woonden we in een appartement, heel gezellig. Het studentenleven is, net als in Wageningen, heel bruisend. De cafes zijn tot 's morgens vroeg geopend en er is zelfs een straatje met cafes waar vrijwel alleen studenten komen
Het studeren ging minder goed. Zware vakken zijn algemene chemie, organische chemie en fysica. Je weet wel, echte keiharde fysica. Ze verwachten dat je allerlei formules van buiten kent. Aan het eind van het collegejaar, in mei en juni, worden de examens afgenomen. Dan wordt de stof van het hele jaar getoetst. Herkansing is er eenmaal in september. In juli bleek dat ik van de acht vakken er paar net niet had gehaald. Maar zoals je begrijpt kom je er met net niet helemaal niet
Van alle vierhonderd eerstejaars Diergeneeskunde in Gent haalt maar eenderde het tweede jaar. Onder die eerstejaars zijn zo'n tachtig Nederlanders. Ik heb in juli besloten om niet nog een herkansing te doen maar om Biologie, de studie van mijn tweede keuze, te gaan doen. Dat was mijn tweede voorkeur al toen ik twee jaar geleden werd uitgeloot voor Diergeneeskunde in Utrecht. Ik heb altijd gezegd dat ik iets met dieren wil doen. Met Biologie kan ik in dat opzicht meer dan ik eerst dacht. Voor Wageningen heb ik gekozen omdat de stad me gevoelsmatig meer trok dan Nijmegen. Die stad kende ik al een beetje, daar woont familie van mij. Maar Wageningen is niet zo'n grote stad, is beter te overzien
Ik ben blij dat het nu goed gaat met het studeren. Ik heb alle drie de examens in een keer gehaald. Dat is een hele opluchting voor me. Wat ik me nog afvraag is hoe het met de studiefinanciering zit. In Belgie zeiden sommigen dat je gewoon in Nederland kon studeren en dat de jaren in Belgie niet tellen. Maar dat lijkt me wat sterk. Dat moet ik nog uitzoeken