Nieuws - 22 januari 1998

Student, Joost

Student, Joost

Student, Joost
Ik ben bezig met mijn eerste afstudeervak, over de evolutie van vissen in een meer in Ethiopie. Het gaat om een soortenzwerm waarin morfologen veertien soorten onderscheiden, die de afgelopen vijf miljoen jaar zijn ontstaan. Dat is relatief recent
Ik doe onderzoek naar het MHC-eiwit. Dat speelt een rol in de afweer. Dat eiwit is polymorf en kent in een soort verschillende verschijningsvormen. Die noem je allelen. Je zou verwachten dat in elke soort die allelen van elkaar verschillen. Maar dat blijkt niet altijd het geval. Je kunt dan zelfs de vraag stellen of je wel te maken hebt met verschillende soorten, ondanks de uiterlijke verschillen
De soortenzwerm is geevolueerd uit een stamvader. Die kwam ook voor in de Blauwe Nijl. Het meer is vijf miljoen jaar geleden ontstaan als gevolg van een tektonische gebeurtenis en wordt nu door een waterval gescheiden van de rivier. In de Blauwe Nijl komt nog wel een soort voor die veel lijkt op een van de veertien barbeelsoorten in het meer
Er zijn ook soortenzwermen bekend onder hogere dieren zoals de Darwinvink. Maar bij vissen komen volgens mij relatief makkelijk soortenzwermen voor. Vissen leven eerder geisoleerd en kunnen niet makkelijk migreren zoals een eekhoorn van boom naar boom kan springen. Bovendien vertonen vissen makkelijker morfologische verschillen
Met dit afstudeervak combineer ik mijn interesse in de evolutie en de moleculaire biologie. Onderzoek op dit niveau is abstract. Tegelijk geeft het veel bevrediging dat ik aan de basis kan werken. Misschien is het wel een kinderlijke drang om het allerkleinste te bekijken
Dit onderzoek is boeiend, maar ik wil me niet blindstaren. Daarom weet ik nog niet in welke richting mijn tweede afstudeervak zal gaan. Soms denk ik wel eens aan het onderwijs of de journalistiek. Want ik weet niet, net als veel andere biologen, of ik pas in het onderzoekswerk
Met de journalistiek heb ik geen ervaring. Het is moeilijk om je tijdens de studie, die toch veel aandacht vraagt, daarop te orienteren. In het tweede jaar heb ik met een paar vrienden een krantje in elkaar gezet. Getiteld Apeiron, dat is Griek voor het grote niets waaruit alles ontstaan is. Maar dat krantje had een vormeloos concept dus misten we het animo om er lang mee door te gaan
Ik schrijf graag. Daarom ben ik met een cursus academic writing van het talencentrum begonnen. Ik leer om op hoog niveau en volgens academische richtlijnen Engels te gebruiken. In het onderwijs op de Landbouwuniversiteit krijgt het schrijven weinig aandacht, terwijl op de leerstoelgroep Experimentele diermorfologie en celbiologie verwacht wordt dat ik mijn verslag in het Engels aflever