Wetenschap - 27 juni 1996

Steunpuntenbeleid LUW te star

Steunpuntenbeleid LUW te star

De steunpunten van de LUW in Costa Rica en Burkina Faso zijn te star opgezet. De steunpunten zijn te sterk aan een plek en een beperkt aantal lokale partners gebonden. Het verdient de voorkeur om op meerdere locaties met meerdere internationale en nationale onderzoeksinstituten samen te werken. Dit schrijft de coordinatiegroep vf-programma Duurzaam landgebruik in de tropen in een discussienota die momenteel binnen de LUW circuleert.


De coordinatiegroep anticipeert met haar aanbevelingen op een mogelijke afschaffing van het systeem van voorwaardelijke financiering (vf) in 1999. Beide steunpunten draaien momenteel grotendeels op drie miljoen gulden aan vf-financiering. De commissie pleit ervoor dat dit geld beschikbaar blijft voor specifieke ondersteuning van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in ontwikkelingslanden. In de toekomst zouden de steunpunten moeten worden ingebed in onderzoekscholen en de nog op te richten onderwijsinstituten.

De huidige opzet van de steunpunten is volgens de commissie mede aan verandering toe omdat de vraag naar tropeningenieurs afneemt. Ontwikkelingslanden leiden zelf steeds meer academici op en hebben voornamelijk behoefte aan specialisten met meer dan tien jaar ervaring of brede, multidisciplinair geschoolde deskundigen. Daarnaast is er met de opening van het Oostblok een nieuw werkterrein ontstaan waar de LUW op in moet spelen, onder meer via haar steunpuntenbeleid.

De nota is al in de vcw besproken en staat binnenkort op de agenda van de Werkgroep internationalisering. Na de zomer zal een discussie starten over de toekomst van de vf-financiering. Dan zal de nota ongetwijfeld wederom op tafel verschijnen.