Nieuws - 18 december 1997

SSHW sloopt drie of vier flats

SSHW sloopt drie of vier flats

SSHW sloopt drie of vier flats
Walstraat (1999), Nobelweg (2000), Rijnsteeg (2001?), Asserpark (2008)
De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen gaat drie of vier studentenflats slopen. Walstraat, Asserpark en Nobelweg worden in de loop van komende tien jaar gesloopt. Op de vrijkomende locaties wil SSHW flexibele woningen bouwen, woningen die ze ook per kamer kan verhuren. De karkas van Rijnsteeg blijft misschien gespaard. Maar na de verbouwing herinnert alleen het silhouet nog aan de studentenflat van nu. Na de operatie zijn er vijf- tot zeshonderd studentenkamers minder
Dit is de marsroute, zegt SSHW-directeur Pierre Duyx strijdvaardig bij de presentatie van de plannen. Hoewel de nota officieel nog een concept is, mag duidelijk zijn dat SSHW deze plannen nodig heeft. De leegstand groeide de stichting de laatste jaren boven het hoofd. Door teruglopende studentenaantallen ziet de stichting steeds meer kamers leegstaan; in de zomervakantie van 1997 ruim vierhonderd. Dat aantal stijgt de komende jaren. Nu al begint de leegstand eerder dan vorig jaar. Jaarlijks loopt de stichting meer dan een kwart miljoen gulden mis door huurderving. En er is geen hoop dat het aantal studenten de komende tien jaar weer aantrekt
De leegstand is niet evenredig verdeeld; vooral in de oude flats staan veel kamers leeg. SSHW kan de sobere kamers alleen goed verhuren in de periode na de zomervakantie, als Wageningen wordt overspoeld door eerstejaars. Zodra er elders ruimte is, ontvluchten de huurders de kleine kamers zonder eigen sanitair of keuken. Studenten willen meer op zichzelf wonen
Eengezinswoningen of appartementen voor samenwonende stellen heeft SSHW bijna niet, terwijl daar in de stad veel vraag naar is. Het is onmogelijk met bescheiden maatregelen het aanbod aan de markt aan te passen
Om voldoende draagvlak te creeren voor de beoogde maatregelen mochten de bewoners meedenken over een oplossing. Bewonersvertegenwoordigers, verenigd in de Stichting Flat Overleg, stelden tijdens de zogenoemde woningvoorraaddiscussie twee eisen. Voorzitter Anneke Smidt: SSHW moet een breed aanbod van studentenkamers houden. Omdat alle andere complexen aan de rand van de stad liggen, willen we de centraal gelegen locaties aan Walstraat en Nobelweg behouden voor studenten. Bovendien mag de wachttijd voor een kamer niet langer worden dan een jaar.
Wachtlijsten
Na twee jaar discussie presenteert SSHW nu drastische maatregelen. Kort achter elkaar sloopt de stichting haar twee oudste studentenflats, Walstraat en Nobelweg. Op Walstraat is nu plaats voor 107 studenten, Nobelweg telt 85 kamers. De flat Walstraat, in het centrum van Wageningen, maakt al in 1999 plaats voor een complex van flexibele woningbouw. Er komen ongeveer dertig appartementen, die na een eenvoudige ingreep honderd studenten kunnen huisvesten
Op de plaats van Nobelweg komen 28 woningen, ook geschikt voor kamergewijze bewoning. Als de wachtlijsten voor studentenkamers te lang worden, kunnen drie studenten onder dak in elk appartement. SSHW gaat ervan uit dat ze de appartementen in eerste instantie aan studenten kan verhuren. De kleine sterflat Asserpark - 368 kamers - maakt in 2008 plaats voor 75 woningen. Ook die zijn geschikt voor studenten. De sloop-en-nieuwbouw-operaties kosten samen ruim 25 miljoen gulden
Direct na de bekendmaking van de SSHW-plannen belegde bewonersvertegenwoordiger Mark Huising een vergadering voor bewoners van Nobelweg. Ik vraag me af of SSHW door heeft wat ze sloopt. Nobelweg is een uniek complex. Je woont samen met vijftien mensen op een afdeling, waardoor je snel mensen leert kennen. Wat Huising en zijn flatgenoten tegen de plannen gaan ondernemen weet hij nog niet. We kijken of we een achterdeurtje kunnen ontdekken. Hij betwijfelt op voorhand of acties veel kans op succes hebben
De bewoners van Walstraat blijven koel onder de plannen. Bewonersvertegenwoordiger Sonja Stehouer: Er zijn geen mensen gillend naar me toe gerend. Ze hadden de sloop van de flat ook wel een beetje voelen aankomen, toen de flat vorig jaar werd overgeslagen voor het groot onderhoud. Stehouer hoopt dat studenten het straks nog kunnen betalen om aan de Walstraat te wonen. Nu al is de flat duur, door hoge stook- en servicekosten
Plusjes
Voor sterflat Rijnsteeg zijn nog twee opties open; slopen of verbouwen. Ook als de flat verbouwd wordt, verdwijnen de afdelingen van tien tot achttien studentenkamers. Het complex wordt verbouwd tot galerijflat met tweekamerwoningen. Duyx schat de kosten van de verbouwing op achttien miljoen gulden. Inclusief de kosten van nieuwbouw is sloop van de flat vijf miljoen goedkoper
Ook op andere punten scoort sloop stukken beter. Zoals de Consumentengids de voor- en nadelen van wasmachines en stofzuigers weergeeft, zo weegt SSHW sloop af tegen verbouwing. Op elf van de veertien evaluatiepunten scoort sloop dubbele plusjes. Bij verbouwing overheersen minnetjes en enkele plusjes. Sloop levert een prima bouwplaats op, aan de ingang van nieuwbouwwijk Noordwest. De stichting kan daar woningen bouwen die precies voldoen aan de vraag op de markt. Bovendien kan ze die woningen eenvoudig verkopen, in tegenstelling tot de appartementen die verbouwing oplevert. Sloop is zelfs beter voor het milieu, volgens SSHW
Het belangrijkste voordeel van verbouwen is tijdwinst. De verbouwing kan naar schatting al in 1999 plaatsvinden, sloop pas twee jaar later. Daar staat tegenover dat als Rijnsteeg wordt verbouwd de sloop van Walstraat en Nobelweg een jaar wordt uitgesteld. Voormalige Rijnsteeg-bewoners kunnen dan tijdelijk op een van die flats wonen
De lovende evaluatie van sloop betekent volgens Duyx niet dat de keuze al is gemaakt. Hij wijst op het puntje acceptatie derden. Dat is leeg gelaten. SSHW moet de plannen nog bespreken met gemeente, provincie en andere belanghebbenden
Rijnsteeg-bewonersvertegenwoordiger Floris Foyer ziet de toekomst van zijn flat somber tegemoet. Groot onderhoud blijft uit, terwijl de flat daar al jaren aan toe is. Een half jaar voor de grote verbouwing of de sloop kondigt SSHW een huurstop af. Lege plekken op de flat worden dan niet meer ingevuld. Voor flatkroeg Beneden valt het doek. Het bestuur van het cafeetje onder de flat heeft al besloten geen geluidsisolatie aan te brengen
Buurgemeente
Wethouder Henk Blankestijn van Volkshuisvesting voelt er weinig voor om al commentaar te geven op de nota. Hij wil de plannen eerst bestuderen. Hij is het eens met SSHW dat Wageningen meer woningen nodig heeft om mensen die in de stad werken te kunnen huisvesten. Maar hij vraagt zich af of de hoogbouw die SSHW voorstaat wel de vorm is waar de Wageningse werknemer op zit te wachten. Die zit waarschijnlijk liever in een eengezinswoning in een buurgemeente, veronderstelt de wethouder
Blankestijn is benieuwd hoe de provincie met de plannen zal omgaan. De provincie kan de woningbouwplannen maken of breken. Het probleem is dat wij de gesloopte studentenkamers niet tellen als woningen, verklaart provincie-ambtenaar Martin van de Maas. Een studentenkamer is een bar: een bewoonde andere ruimte, net als bijvoorbeeld een woonboot. Er zijn relatief zo weinig bar's dat we er geen beleid voor hebben.
Als de nieuwe flexibele appartementen uit de SSHW-plannen wel tellen als woningen, zijn de plannen vrijwel zeker in gevaar. Volgens het provinciale Uitvoeringsprogramma woningbouw mag Wageningen geen nieuwe woningen meer bouwen. De weinige extra woningen die gedeputeerde Dijkhuizen onlangs aan de stad toezegde, zijn allemaal al opgenomen in gemeentelijke plannen. Nieuwe woningen op de plaats van studentenflats zijn daar niet bij
Na het ruimhartige gebaar van de gedeputeerde schat Van de Maas de kans klein dat de provincie nogmaals over het hart strijkt. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft nog steeds onze plannen niet goedgekeurd. In de wandelgangen hoor ik dat ze in den Haag vinden dat we te veel woningen willen bouwen.
Toch ziet Maas nog een lichtpuntje voor Wageningen. In het verleden kwam het voor dat een gemeente extra woningen kreeg als een bejaardenhuis werd gesloopt. Zo'n gemeente stelt dan: als je mensen langer thuis wilt laten wonen, dan moeten ze wel een huis hebben. Het is niet ondenkbaar dat we voor Wageningen een soortgelijke regeling treffen.
Duyx durft de discussie met de provincie aan. Ik kan me niet voorstellen dat de provincie onze plannen laat sneuvelen op zo'n detail. Het gaat waarschijnlijk wat meer praatrondes kosten om de provincie te overtuigen.