Nieuws - 18 april 1996

Sporten tientje duurder

Sporten tientje duurder

De prijs van de sportkaart gaat volgend studiejaar met een tientje omhoog naar 85 gulden. Dit heeft de commissie studentenvoorzieningen (csv) van de universiteitsraad besloten. Het gaat om een eenmalige verhoging. De csv heeft in een amendement vastgelegd dat de prijs van de sportkaart tot 1999 niet verder mag stijgen. De prijsverhoging is nodig om een bezuiniging van veertigduizend gulden op de sportvoorzieningen op te vangen.