Nieuws - 27 juni 1996

Splinters

Splinters

 • Nog niet zo lang geleden meldden wij u hier dat het met de kweekscholen in Nederland niet best is gesteld. Inmiddels is een vervolgvisitatie uitgevoerd en het gaat een stuk beter. Echt waar.

 • Studenten die een tweede studie erbij beginnen, kunnen op basis van hun oorspronkelijke studie vrijstellingen krijgen. Die vakken tellen dan mee voor de tempobeurs. Ritzen wil het lek dichten. Tempo dus.

 • Op Internet zit een leuke toeristische service, www.xxlink.nl/holland/home.htm. Eens kijken bij de Wageningse evenementen... klik, klik, ... yes! Speeltuin Tuindorp aan de Floralaan. Verder niks. 't Wordt toch tijd dat we Wageningen wat profilerender op de wereldkaart zetten.

 • Waar is de slagboom bij het hoofdgebouw gebleven?

 • De LUW heeft last van duiven. Daarom is het bedrijf Rentokil Services, echt waar, in de arm genomen om de vliegende vredessymbolen te vangen en af te voeren. Gelukkig voor de duiven coordineert de gemeente het duiven vangen en die wijst erop dat de duiven blijven terugkomen zolang de Binnenhaven ecologisch aantrekkelijk is. Er moet dus gezocht worden naar een duurzame oplossing. Wat staat er ook al weer in de universitaire missie?

 • Elders in de wereld vormen duiven een attractie.

 • Raadslid en biochemica Yvonne Rietjens eist dat het college uitzoekt wie de nota over de departementsindeling heeft laten lekken naar het WUB. Hoewel het een universitaire taak is de openbaarheid van bestuur te bewaken, willen we het raadslid geruststellen. Gevonden in de trein.

 • Voor de verzamelaars van onnutte kennis meldt het Gelders Dagblad dat de uitvinder van de ballpoint de Hongaar Jozsef Laszlo Biro is. Laten we, met de Engelsen, de ballpoint voortaan biro noemen.

 • Frans Andriessen, voormalig vice-voorzitter van de Europese Commissie, niet de eerste de beste dus, hield een voordracht in de Leeuwenborch over Oost-Europa. D'r waren een paar handjesvol bezoekers. Toch zorgelijk.

 • KAN richt zich meer op bedrijfsleven. 't KAN? Jawel en dat heeft zelfs een college van bestuur dat aankondigt meer en meer het accent op de uitvoering te gaan leggen. Wat wat waarom gaat uitvoeren? Als slaat u ons dood.

 • Tegen de peletons processierupsen die bewoners en eiken in het zuiden des lands lastig vallen, worden sekslokstoffen ingezet. Daardoor zullen er volgend jaar minder rupsen zijn. Hopelijk is het middel niet te duur, want misschien zijn er volgend jaar sowieso minder processierupsen, omdat dergelijke uitbarstingen cyclisch zijn.