Nieuws - 23 mei 1996

Splinters

Splinters

 • Een groen, gekopieerd boekje met een tekening van het universitaire logo dwarrelde neer op onze burelen. Het is de tekst van de afscheidsrede van biochemicus Veeger. Of er is bezuinigd op de officiele reeks redes, of criticaster Veeger mocht er niet in. Beide opties getuigen niet van goede academische smaak.

 • De slagbomen bij het bestuurscentrum gaan open als een plastic pasje wordt ingelezen ter linkerzijde van de auto. Vice-voorzitter Henk van den Hoofdakker heeft een Britse auto, met dito bestuurdersplaats. Zit ie weer fout.

 • Overigens werken de slagbomen niet.

 • Raadsverkiezingen in Leiden willen maar niet lukken. Vielen vorig jaar de enveloppen uit elkaar, dit jaar waren twee kieslijsten gewoon weggevallen. Wat maakt het nog uit: de democratie gaat toch op de fles.

 • Ritzen heeft een tijdje in Berkley gewerkt. Vond ie leuk, meldt ons zusje Delta, want er werd zoveel gediscussieerd en alle examens waren mondeling. Nee, nou niet meteen denken: waarom is ie daar dan niet gebleven?

 • Commotie bij Ruimtelijke planvorming over een tweedehands, te laag fietsenhok. 't Is goed om te merken dat ook daar de bezuinigingsperikelen eindelijk achter de rug zijn. Ja toch?

 • Jonge onderzoekers aan het werk zonder verlies van uitkering kopt het nieuwe blad Studieweek. Jonge onderzoekers mogen zich de pleuris werken, zonder salaris lijkt ons adequater.

 • Ergerlijk citaatje van de zakenvrouw 1995 uit hetzelfde blad: Niet zeuren, gewoon hard werken. Ja hoor, natuurlijk.

 • We hebben nog weinig kritiek kunnen optekenen over de Peperplannen. Dat moet Van Aartsen zorgelijk stemmen: doodknuffelen wordt kennelijk de strategie. Had hij zijn ambtenaren maar niet buitenspel moeten zetten.

 • Waanzinnig enthousiaste vraag van kennissen uit Rotterdam: We horen dat Peper naar Wageningen gaat. Wanneer? Sorry lui, jullie moeten hem nog even houden.

 • Het motto van het Peperrapport? Laten we zelf in onze zeilen blazen. Hm... bedoelt hij Stilstand is vooruitgang?

 • Vroeger zouden de posters van de muur zijn gescheurd en de kantines bezet. Niet meer: H&M kan zonder ophef, meer dan levensgroot, diep uitgesneden badpakken op voorovergebogen schoonheden afficheren, a la Alberto Vargas (cultuurbarbaren, zie http://magic.caltech.edu/femmes/VARGAS/alberto1.shtml).

 • Hebben instellingen in het hbo en wo nu wel of geen bindend oprot-advies? Een enquete onder duizenden studenten geeft geen uitsluitsel. Als zestig procent denkt dat het er is, hoe zit het dan met die veertig? Ach, als de ambtenaren van Ritzen het maar geloven.

 • Berichtje uit Europa: zestig procent van de landbouwgrond is verontreinigd met kunstmest en pesticiden. En nu??