Nieuws - 16 maart 1995

Splinters

Splinters

  • Eindelijk komt er duidelijkheid: de Tweede Kamer lijkt de omvang van het ondernemersrisico te gaan kwantificeren. Zoiets van 20.000 piek is acceptabel, daarboven grijpt de overheid in met massieve steun. Zal Fokker leuk vinden.

  • Voor wie de nuance zoekt in het boerendenken een citaatje uit de Volkskrant: Als Joden zijn we verdreven en nu worden we afgescheept met een Jodefooi.

  • Eerlijk is eerlijk, zegt socioloog dr C. de Hoog, sommige boeren hebben wel een beetje gelijk: ze mochten immers niet blijven van de burgemeester.

  • Socioloog prof. dr ir J.D. van der Ploeg houdt van risicovol leven zo blijkt uit De Gelderlander. Hij vindt de boereneis van honderd procent waanzin en noemt de schaderegeling een van de beste die ooit is ontworpen.

  • Niks niet tempobeurs, niks niet studieschuld. De wat mistige organisatie Wishfull (010 - 4741521) uit Rotterdam levert voor nog geen vijftien piek een doctors- of mastersbul van de Barlington State University of van de Charles Sweetheart University. Gegarandeerd niet erkend.

  • Zorgwekkende cijfertjes voor het Produktschap van bekende Nederlander Rob Tazelaar: In vleesland Frankrijk daalde de vleesomzet met 4.5 procent. In Nederland daalde de slagersomzet met gemiddeld 9.6 procent en de vleesomzet van supermarkten met vier procent. Als goede ondernemers zullen de vleeshouders nu wel eisen dat de overheid een verplicht quotum vlees per hoofd van de bevolking vaststelt; liefst in EG-verband.

  • Raadsvoorzitter Raymond Florax miste de opening van zijn raad, omdat hij achter 195000 boeren zat die naar Den Haag togen. Moet iets misgegaan zijn: NRC meldde 's avonds dat er maar 1000 boeren demonstreerden in de residentie.

  • Ik weet wel dat het bureau hard werkt en ik weet ook wel dat er pijnlijk en krachtig wordt bezuinigd, maar ik waarschuw het college dat de stemming in de faculteit anders is. Universiteitsraadslid Van Harten gaf het maar even mee. Zou ie dat nou ook zo op zijn vakgroep zeggen?

  • De universiteitsraad kiest voor het wybertjesmodel en tegen clusters en sectoren. Toch worden de clusters nog niet opgeheven, misschien mogen ze, maar dan zonder bevoegdheden, ook wel blijven...Hoewel op termijn zullen ze zeker worden opgeheven. Als dat dan tenminste opportuun is. Collegelid van den Hoofdakker weet toch altijd wel de lachers op zijn hand te krijgen.