Nieuws - 11 april 1996

Sociologisch manifest

Sociologisch manifest

Ik ga het in dit stuk niet hebben over de onenigheden als zodanig die schijnen plaats te vinden binnen de vakgroep Sociologie over de programmering van bepaalde vakken. Ook zal ik het niet hebben over de ongelijke machtspositie die heerst in de roc van Rurale ontwikkelingsstudies. Over het weinig democratische karakter waarmee sommige vakken gewoon in de prullenmand worden gegooid, over dit alles ga ik het in ieder geval niet hebben.

Wat ik echter wel wil bespreken is de verdienste van het vak Sociologische en antropologische stromingen van dr Q.J. Munters. Het vak biedt een eerste kennismaking met het werk van de belangrijkste klassieke en hedendaagse sociologen en antropologen en met de belangrijkste sociologische en antropologische stromingen", zo luidt de eerste zin van de omschrijving van dit essentiele vak. Essentieel omdat juist in deze eerste zin al aangegeven wordt dat het met dit vak om de fundamenten van de hedendaagse sociologie gaat. Hoe kun je het immers hebben over marxistische theorieen, als je nog nooit in contact gebracht bent met Karl Marx? Of spreken over allerlei actor-benaderingen, als je geen kennis genomen hebt van Max Weber? (om van alle andere grondleggers van de sociologie zoals Emile Durkheim en Talcott Parsons nog maar te zwijgen). Ik vind het dan ook uitermate kortzichtig wanneer er voor een vak dat al deze steunpilaren behandelt geen plaats wordt ingeruimd in het verplichte s
pecialisatiegedeelte.

In navolging van prof. dr ir Fresco zou ik zelfs willen spreken van een vakgroep instabiel geworden door extern kapitaal en geobsedeerd door korte-termijnresultaten (uitgesproken in de diesrede, aangepast door JdZ). Karl Marx zou huiveren bij deze gedachte. Daarom zou ik, om met zijn woorden te spreken, alle studenten Rurale ontwikkelingssociologie willen oproepen om hiertegen in opstand te komen: Sociologen aller jaren, verenigt u".