Nieuws - 9 maart 1995

Seniorenbeleid instrument tegen overcapaciteit

Seniorenbeleid instrument tegen overcapaciteit

Een seniorenbeleid kan niet alleen helpen de overcapaciteit van de LU aan te pakken, maar ook de financiele gevolgen voor ontslagen medewerkers verzachten. Die suggestie heeft het universiteitsraadslid J.C.M. Van der Pal gegeven aan het college van bestuur. Het college onderzoekt het plan.

Het plan is gebaseerd op de VUT. Veel personeelsleden maken geen gebruik van de regeling omdat ze dienstjaren te kort komen voor een volledig pensioen. Het pensioengat dichten met bijvoorbeeld een lijfrentepolis loopt in de tienduizenden guldens en is voor een gemiddelde medewerker niet te betalen.

Wellicht kan de LU aanbieden, dat gat te dichten, denkt Van der Pal. Het gaat om mensen die nu nog op de pay-rol staan. Je moet ze dan de keuze stellen: je kunt het geld krijgen, maar dan moet je nu vertrekken. Daarnaast zou het best kunnen dat collectief afsluiten van zo'n regeling voordeliger is."

Het TAP82-raadslid drukt zich uiterst voorzichtig uit en wil geen valse hoop wekken onder het personeel. Misschien levert zijn plan wel helemaal niets op, beseft hij. Het is nu aan het college om in alle rust te kijken of dit plan misschien perspectieven biedt om de overcapaciteit op een correcte manier op te lossen."

Het plan bevat veel onzekerheden. Zo is zeker dat de VUT wordt afgeschaft, maar nog niet wanneer en evenmin wat er voor in de plaats komt. Aanvankelijk was sprake van april 1995. Momenteel bekijkt een werkgroep of de VUT kan worden omgebouwd tot een regeling flexibele pensionering. Mocht dat tot een voorstel komen dan moet een wetsvoorstel worden gemaakt, dat nog eerst door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd.

Het idee voor het seniorenplan ontstond na het lezen van het masterplan. Voor de hondervijftig plaatsen die al waren geschrapt is 25 miljoen beschikbaar gesteld, waaruit ondermeer een sociaalplan kan worden betaald. Dat geld is niet voor de tweehonderd nieuwe banen die zijn geschrapt. Van der Pal maakt zich hierover zorgen. Temeer omdat het college schrijft dat gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet zijn te voorkomen.

Van der Pal hoopt dat een seniorenbeleid ruimte schept iets voor die tweehonderd personeelsleden te doen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal zijn fractie toch bij het college aandringen op een sociaal plan.