Nieuws - 22 juni 1995

Schimmel kan kruid melganzevoet bestrijden

Schimmel kan kruid melganzevoet bestrijden

De schimmel Aschochuta caulina kan met redelijk succes het kruid melganzevoet in mais- en bietenvelden bestrijden. De weersomstandigheden moeten dan wel gunstig zijn voor de schimmel. Met een hoge luchtvochtigheid is tot honderd procent bestrijding mogelijk. Maar als de zon schijnt en de luchtvochtigheid laag is, gaat slechts twintig procent van het ongewenste kruid dood. De schimmelsporen hebben minstens tien uur lang vocht nodig. Dit is de conclusie van dr ir C. Kempenaar, die op 26 juni promoveert bij dr J.C. Zadoks, emeritus hoogleraar Ecologische Fytopathologie.

Kempenaar onderzocht in kas- en veldproeven de potentie van de schimmel, die van nature op melganzevoet voorkomt. De hoeveelheid schimmel is dan echter nooit voldoende om melganzevoet te doden. De promovendus bekeek de mogelijkheid sporen van de schimmel in verhoogde concentratie te verspreiden. De proeven laten zien dat het kruid na toediening van de schimmel dermate is verzwakt dat het niet schadelijk is voor mais en bieten. De schimmel is zeer selectief en tast geen andere cultuurgewassen aan. Kempenaar is niet bang dat de schimmel ook in de natuur melganzevoet bedreigt. Het blijkt dat de sporen zich niet over grote afstanden verspreiden. In de omgeving van de onderzochte percelen trof ik verder geen verhoogde schimmelverspreiding aan." Dat is echter niet verder onderzocht.

Omdat de schimmel in vochtige omstandigheden honderd procent van de melganzevoet doodt, wil een Zwitsers bedrijf komend jaar proberen de werkzaamheid bij een lage luchtvochtigheid te verbeteren.