Nieuws - 26 september 1996

RPF: vervangende dienst in plaats van studieschuld

RPF: vervangende dienst in plaats van studieschuld

De dienstplicht is afgeschaft en daarmee ook de baantjes die als vervangende dienst golden. Maar als het aan de RPF ligt gaan in de toekomst oud-studenten, op basis van vrijwilligheid, dat nuttige werk verrichten en zo hun studieschuld aflossen. Fractievoorzitter L. van Dijke deed dit voorstel vorige week tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Hij hield een betoog over verbanden waarin burgers zorg voor elkaar willen en kunnen dragen".

In een toelichting voert Van Dijke aan dat studieschulden de laatste jaren hand over hand toenemen, onder meer doordat studieleningen niet meer rentevrij zijn. De studieschuld dreigt daardoor een steeds groter blok aan het been te worden van oud-studenten."

Behalve voor studenten ziet de RPF ook voor de overheid voordelen. Een flink deel van de uitstaande studieschulden zal waarschijnlijk oninbaar blijken, voorspelt de reformatorische fractie. Door oud-studenten aan het werk te zitten, ziet de overheid iets van dat geld terug. De RPF vindt wel dat de aan het werk gezette studenten een toelage moeten krijgen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

De regering ziet weinig in het voorstel en vindt het huidige aflossingssysteem voldoende sociaal, aldus premier Kok.