Nieuws - 5 december 1996

Ritzen krijgt steun voor snoeien wachtgeld

Ritzen krijgt steun voor snoeien wachtgeld

De Tweede Kamer is het eens met minister Ritzen dat een ingreep in de hoogte van wachtgelduitkeringen onvermijdelijk is, maar bestaande uitkeringen moet hij met rust laten.

Dit bleek vorige week woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Nu is het departement jaarlijks 1,2 miljoen gulden kwijt aan wachtgeld, maar die kosten zullen sterk stijgen.

Ritzen wil de uitkering voor werkloze docenten meer op het niveau van de WW brengen. Hij liet zelfs een proefballon op om met terugwerkende kracht bestaande uitkeringen te verlagen.

Ritzen mag van de Kamer wel met een plan komen voor een ingreep in de uitkering van nieuwe wachtgelders. Nu nog is een vijftig-plusser die vrijwillig afvloeit financieel beter af dan zijn leeftijdgenoot die in een seniorenregeling een paar uur per week korter werkt. Ik hoop dat in de onderhandelingen ruimte zal bestaan om dat te veranderen", aldus Ritzen.

Ritzen voelt niets voor het voorstel van de fracties om oudere wachtgelders te ontheffen van hun sollicitatieplicht. En ook het idee om hogescholen en universiteiten niet langer te verplichten wachtgelders met voorrang te benoemen in een nieuwe vacature, wees Ritzen van de hand. Hij bestreed de analyse dat jonge docenten door deze zogeheten herbezettingsmaatregel nauwelijks een substantiele baan kunnen veroveren. Vergrijzing van het docentenkorps is het gevolg en daarmee ook de kans op nieuwe wachtgelders, voorspelde de Kamer.