Nieuws - 23 mei 1996

Rijksdienst wil fonds voor universitaire collecties

Rijksdienst wil fonds voor universitaire collecties

Staatssecretaris Nuis moet een fonds instellen om de universitaire collecties en kunstschatten veilig te stellen. Dat adviseert de Rijksdienst Beeldende Kunst (RKB) in het rapport Om het academische erfgoed. Over de hoogte van het fonds doet de Rijksdienst geen uitspraken, maar de inschatting van vier universiteiten dat minimaal 125 miljoen nodig is, lijkt de dienst niet onrealistisch.

Op verzoek van Nuis heeft de Rijksdienst de universitaire collecties getaxeerd op historische waarde. Ook de staat van conservering en het gebruik van de collecties is geinventariseerd. Het gaat om circa 35 miljoen objecten. Volgens de dienst zou de Mondriaan Stichting het nog op te richten fonds kunnen beheren.