Nieuws - 12 februari 1998

Reorganisatie DLO pas na verzelfstandiging

Reorganisatie DLO pas na verzelfstandiging

Reorganisatie DLO pas na verzelfstandiging
Van reorganisaties bij de DLO-instituten is geen sprake zolang secretaris-generaal mr Tjibbe Joustra van het ministerie van LNV daar geen toestemming voor geeft. Dat blijkt uit een brief van Joustra aan KCW-voorzitter prof. dr Cees Veerman. Zolang de verzelfstandiging van DLO niet rond is, is Joustra eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid bij DLO, beaamt Veerman
De directeuren van de DLO-instituten hebben reorganisatieplannen opgesteld, nadat Veerman een nieuw financieringsstelsel voor DLO afkondigde. In dat stelsel draaien de instituten zelf op voor de kosten van personeel, apparatuur en gebouwen. Vervolgens heeft Veerman de directeuren verzocht een sluitende begroting te presenteren. Op basis van die berekeningen hebben de directeuren reorganisatieplannen gemaakt
Naast de al bekende reorganisaties bij AB (60 plaatsen), IBN (50 plaatsen) en IMAG (35 plaatsen) zouden ook IPO (30 plaatsen) en Staringcentrum (40 plaatsen) moeten ingrijpen. De totale reorganisatie, die DLO moet omvormen tot een marktorganisatie, bestaat uit een krimp van 265 plaatsen en een vernieuwingsimpuls van 175 medewerkers. Die vernieuwing kan deels worden ingevuld met DLO-mensen, verwacht Veerman
De ombuigingen staan vermeld in het nieuwe ondernemingsplan van DLO, dat inmiddels is verzonden naar LNV en de ondernemingsraden van DLO en het ministerie. Van een afgerond ondernemingsplan is echter geen sprake zolang Joustra niet akkoord gaat. Hij beraadt zich momenteel op het plan, met name op de financiele paragraaf, waarin DLO 105 miljoen gulden vraagt om de reorganisaties te kunnen uitvoeren
Veerman wil schoon schip maken en een frisse start maken, stelt dr Folchert van Dijken van het CPRO, plaatsvervangend secretaris van de ondernemingsraden van DLO en het ministerie. Er zijn nogal wat directeuren bij DLO die niet marktconform werken. Uit de baten-lastenanalyses blijkt dat er te weinig werk op de plank ligt en dat er dus te veel personeel is. Het ministerie redeneert: DLO moet opdraaien voor de eigen problemen. De minister heeft immers met de Tweede Kamer afgesproken dat de vorming van KCW budgettair neutraal moet verlopen. Daarop zegt DLO: dan gaat de verzelfstandiging niet door. Dat zijn de uitgangspunten en nu wordt er onderhandeld.
De aankondiging dat er reorganisaties komen heeft geleid tot een hoop onrust bij DLO, stelt Van Dijken. Die onrust heerst ook op het CPRO, waar onderdelen van het instituut moeten worden afgeslankt en medewerkers zich moeten omscholen. Geconfronteerd met deze onrust stelde Joustra de ondernemingsraden echter gerust. Van Dijken: Hij meldde: ho, er zijn geen reorganisaties in Wageningen, er was geen commitment, er was niets aan hem voorgelegd, de mensen hoeven zich nergens zorgen over te maken.
In zijn brief verzoekt Joustra Veerman met de procedures ten behoeve van deze reorganisaties eerst een aanvang te nemen na mijn uitdrukkelijke goedkeuring daarop. Onze uitgangspositie is het ondernemingsplan, reageert Veerman. Pas als DLO is verzelfstandigd nemen we de uitvoering ter hand, waarbij de plannen van de DLO-directeuren uiteraard een rol spelen. Tot die tijd is een reorganisatie niet aan de orde.
Hoewel Joustra moeilijk doet over de bruidsschat van LNV aan een zelfstandig DLO stemmen de ondernemingsraden van DLO en het ministerie in met het reorganisatiebudget van 105 miljoen gulden. Het personeel mag niet de dupe worden van mismanagement, redeneren ze. Zij baseren zich daarbij niet alleen op het ondernemingsplan van DLO, maar ook op een advies van adviesbureau Deloitte en Touche aan DLO. Dit advies, in het najaar van 1997 opgesteld, is door Joustra en het KCW-bestuur als niet relevant en gedateerd bestempeld, maar de ondernemingsraden gaan het gebruiken om de haalbaarheid van het ondernemingsplan te toetsen
Naar verluidt - het advies is niet openbaar - hebben Deloitte en Touche een sterkte-zwakteanalyse uitgevoerd, waarbij met name het DLO-management als zwak uit de bus kwam. Met uitzondering van het ATO, het CPRO en delen van enkele andere instituten zou DLO daarom niet klaar zijn om als marktorganisatie goed te functioneren. De ondernemingsraad wil van het KCW-bestuur weten hoe het de gedateerde tekortkomingen van het rapport heeft opgelost
Hoewel de verzelfstandiging van DLO al zo'n tien jaar duurt en nu in de eindfase verkeert, is niet voldoende duidelijk in Den Haag hoe slecht bepaalde onderdelen van DLO ervoor staan, stelt Van Dijken. In het politiek cafe, kort na de Kamerbehandeling vorig jaar, hebben we Van Aartsen nog gewaarschuwd: er komen lijken uit de kast. Ik denk dat de informatie vanuit DLO dusdanig was dat men het niet wist in Den Haag. Veerman is betrouwbaar; die maakt de problematiek nu duidelijk en wil geen ballast mee.
Wil de vorming van KCW een onomkeerbaar proces worden, dan moeten Joustra en Veerman uiterlijk eind februari tot overeenstemming komen. De ondernemingsraden claimen namelijk acht weken voor het geven van advies, waarbij ze ook externe deskundigen zullen inschakelen. Na de adviesronde komen de Tweede-Kamerverkiezingen in zicht en minister Van Aartsen, warm pleitbezorger van KCW, heeft bezworen dat hij de KCW-vorming in deze kabinetsperiode wil afronden