Nieuws - 18 april 1996

Rectificaties

Rectificaties

Bij het initiatief voor het nieuwe onderzoekprogramma van NWO rond dierenwelzijn is vanuit de LUW niet de ethicus prof. dr ir E. Schuurman betrokken, zoals vorige week in het WUB stond, maar de dieretholoog prof. dr T. Schuurman.

In het vorige nummer van het Wagenings Universiteitsblad is het gedicht De Dapperstraat van J.C. Bloem verkeerd geciteerd. Daarom hier nogmaals de eerste twee strofen.

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
D'in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.