Nieuws - 22 februari 1996

Raad van State tegen studeerbaarheidsfonds

Raad van State tegen studeerbaarheidsfonds

De Raad van State, die minister Ritzen adviseert over zijn wetsvoorstel Kwaliteit en Studeerbaarheid, heeft grote bedenkingen bij het studeerbaarheidsfonds van de minister. Dit fonds, 500 miljoen gulden groot en bedoeld voor de verbetering van de onderwijskwaliteit op universiteiten en hogescholen, levert voornamelijk bureaucratie op, oordeelt de Raad.

De instelling van het fonds zal leiden tot vestzak-broekzakeffecten, denkt de Raad; geld dat eerst bezuinigd moest worden, komt via het fonds weer terug. Hierdoor zal een louter optische operatie ontstaan zonder merkbare gevolgen voor universiteit en student. Als die merkbare gevolgen wel ontstaan, zou de Raad dat betreuren. De adviseur vindt dat de 500 miljoen beter besteed kan worden aan lagere collegegelden en hogere studiebeurzen. Ritzen is het daar niet mee eens; hij denkt dat uit het fonds initiatieven kunnen worden betaald die de studeerbaarheid voor langere tijd verbeteren, en heeft zijn wetsvoorstel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gezonden.