Nieuws - 7 maart 1996

Raad van state geeft nieuwe bestuursstructuur groen licht

Raad van state geeft nieuwe bestuursstructuur groen licht

De Raad van State heeft geen grote bezwaren tegen de nieuwe universitaire bestuursstructuur die minister Ritzen wil invoeren. Dat betekent dat de minister het wetsvoorstel binnenkort naar de Tweede Kamer kan sturen. Het advies van de Raad van State is weliswaar nog niet openbaar, maar vast staat dat het geen ingrijpende kritiek bevat. Het is de bedoeling dat de wet nog voor de zomer door de Kamer wordt behandeld en per september 1997 van kracht wordt.

De aanpassing van de universitaire bestuursstructuur houdt ondermeer in dat de universiteits- en faculteitsraden minder zeggenschap krijgen, dat universiteiten een raad van toezicht krijgen en dat de vakgroep haar wettelijke grondslag verliest.