Nieuws - 6 juli 1995

Raad stemt onderwijsinstituten weg

Raad stemt onderwijsinstituten weg

Tot ieders verbazing staakten de stemmen toen de universiteitsraad na een uitputtende amenderingsronde het uiteindelijke reglement voor de onderwijsinstituten moest vaststellen. Daarmee was het volledige geamendeerde voorstel verworpen en leken de onderwijsinstituten van de baan. Dit was toch niet de bedoeling van de universiteitsraad. Daarom nodigde de voorzitter het college van bestuur uit om in september een nieuw reglement voor te leggen.

Het fenomeen onderwijsinstituut is weliswaar omstreden, maar het is al vastgelegd in het door de raad geaccepteerde masterplan. De onderwijs- en onderzoeksinstituten moeten samen de middenstructuur van de LUW gaan vormen. Het nieuwe gremium krijgt de supervisie over een aantal richtingsonderwijscommissies (roc's) en verdeelt de onderwijsbudgetten. Met het decentraliseren van de budgetten wil het college de financiering van het onderwijs beter beheersbaar maken en verantwoordelijkheden voor het bewaken van de onderwijskwaliteit delegeren.

Met het staken van de stemmen, dertien tegen dertien, was het voorstel verworpen. Vice-voorzitter mr. H.M. van den Hoofdakker: Dan zullen we het anders moeten doen."