Nieuws - 11 juli 1996

Raad schort bindend studieadvies op

Raad schort bindend studieadvies op

De universiteitsraad stemt niet in met het voorstel van het college van bestuur om spoedig een bindend studieadvies in te voeren voor propaedeuse-studenten. Eerst moet het systeem van studieverwijzing voor studenten beter worden ontwikkeld, stelde de raad op 9 juli. Daarna is een meerderheid van de raad akkoord met het bindend studie-advies.

Aanvankelijk leek een meerderheid van de raad (de personeelsfracties) in te stemmen met een bindend studieadvies, maar de adviezen van de propaedeuse-commissie studiebegeleiding (pcs) en de vaste commissie onderwijs (vco) deden de fractie Progressief personeel van mening veranderen.

De vco meent dat het aantal incapabele studenten dermate klein is, dat een dergelijk advies niet nodig is. Jaarlijks zouden minder dan tien studenten nu nog doorstuderen en straks met een bindend studieadvies worden weggestuurd. De commissie meent dat er genoeg regulatiemechanismen zijn die ervoor zorgen dat studenten die het eerste jaar minder dan een kwart van het aantal studiepunten halen, de universiteit uit zichzelf verlaten. Tenslotte betwijfelt de commissie de effectiviteit van een bindend advies. Een student die zich voor de ene richting niet meer mag inschrijven, kan zich immers wel inschrijven voor een andere studierichting.