Nieuws - 27 juni 1996

Raad mist

Raad mist

De overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad is blij met de vereenvoudiging van de onderwijskaders, maar mist het kader waarin staat dat studenten geconfronteerd moeten worden met de pluriformiteit van de wetenschapsbeoefening. Bijna twintig jaar lang moest hiervoor in elk onderwijsprogramma aandacht zijn, maar volgens rector Karssen is het kader nooit goed toetsbaar geweest. Liever wil hij de pluriformiteit van wetenschapsbeoefening tot uiting laten komen in de benoemingen van hoogleraren, die ook verschillende wetenschapsopvattingen kunnen hebben. Diverse raadsfracties overwegen echter toch een amendement in te dienen voor 9 juli om het kader van de pluriformiteit te behouden.