Nieuws - 16 maart 1995

Raad kan zich vinden in Masterplan

Raad kan zich vinden in Masterplan

Hoewel de meeste raadsfractie op onderdelen voorzichtige kritiek uiten, ging de universiteitsraad op 14 maart in grote lijnen akkoord met het masterplan van het college van bestuur. Alleen de discussie over nieuwbouw en verbouw werd doorgeschoven.


Het Progressief personeel dreigde vorige week nog met een aanvullende korting van een miljoen gulden op het Bestuurscentrum, maar kreeg hiervoor geen steun van andere fracties. PP-woordvoerder dr E. Egberts erkende overigens dat de bezuinigingsaanslag op het bestuurlijk apparaat proportioneel hoger is dan die op de faculteit en dat het bestuurscentrum verder is met de implementatie ervan dan de meeste vakgroepen. Niettemin, meent Egberts, moet sowieso voor een vast bedrag worden bezuinigd; er mag niet worden uitgegaan van een bezuiniging op basis van een analyse van de taken. Collegelid mr H.M. van den Hoofdakker antwoordde dat het college ook vindt dat de overhead sterk moet reduceren. Hij benadrukte dat zorgvuldig is gekeken welke taken kunnen worden afgestoten, maar wees erop dat de buitenwacht de universiteit ook afrekent op bestuurlijke en administratieve duidelijkheid. We hebben ervoor gekozen de universiteit zoals die zich aan ons en aan de buitenwacht, nationaa
l en internationaal voordoet, te behouden. Alle keuzen zijn van deze strategische keuze afgeleid."

Alle fracties konden zich vinden in het behoud van de normatieve onderzoeksruimte; formatie die q.q. aan een vakgroep of leerstoel wordt toegekend voor onderzoek, ongeacht of de vakgroep deelneemt aan beoordeelde onderzoeksprojecten.

Dat de bezuinigingen op het onderwijs nog niet zijn ingevuld, wordt door het college erkend, maar dit moet de komende maanden geleidelijk aan duidelijk worden als onderliggende nota's, zoals onderwijs 2000 worden besproken. Hetzelfde geldt voor aanpassingen in het capaciteitsplan.

De kritiek van zowel PP als de Centrale Lijst dat sommige zinsneden in het strategisch plan wel erg optimistisch zijn werd door Van den Hoofdakker erkend: Het college is niet zo dwaas te denken dat we met minder geld een veel betere universiteit kunnen maken. Soms moeten we onszelf en de organisatie een hart onder de riem steken. We moeten toch trachten verbeteringen doorvoeren; let wel daar waar mogelijk, want de buitenwacht moet niet denken dat het nu niet klopt."

VCO-voorzitter prof. dr ir L. Speelman, die in een betrekkelijk laat stadium de raad mocht toespreken wees erop dat de raad en cvb goed besluiten kunnen nemen, maar minder goed kunnen implementeren. Teveel nota's zijn in het verleden aangenomen en na een tijdje weer afgewezen onder het motto Einde oefening. Hij pleit dan ook voor een stap-voor-stap-benadering.