Nieuws - 19 december 1996

Raad handhaaft budget normatief onderzoek

Raad handhaaft budget normatief onderzoek

De universiteitsraad ziet in de begroting 1997 af van de voorgenomen korting op het normatieve onderzoek. Dat is het onderzoek dat vakgroepen krijgen op basis van hun onderwijstaken. Het college van bestuur wilde een half miljoen korten op deze onderzoekspost, maar de raad besloot op 10 december om dat bedrag te korten op de strategische ruimte voor onderzoek en de bestuurlijke uitgaven. Het budget voor strategische uitgaven in het onderzoek werd verder gekort door een initiatief van de Progressieve Studentenfractie, die de korting op het eerstefaseonderwijs, vier ton, ongedaan maakte en deze afwentelde op het onderzoek.

De LUW geeft in 1997 bijna 350 miljoen gulden uit, waarvan zo'n tachtig miljoen door opdrachtgevers van onderzoek wordt betaald. De correcties van de raad op de concept-begroting van het college bedroegen nog geen miljoen, ofwel 0,3 procent van de begroting. De universiteit verwacht een verlies op de exploitatiebegroting van nog geen twee miljoen gulden.