Nieuws - 24 oktober 1996

Raad breekt lans voor onderwijs in kenniscentrum

Raad breekt lans voor onderwijs in kenniscentrum

Alle beetjes helpen, zei de schippersvrouw, en blies in het zeil." Onder dit motto stuurt de universiteitsraad een brief naar de Tweede Kamer en het ministerie van LNV, als reactie op het kabinetsstandpunt over het kenniscentrum Wageningen.

De raad vindt dat in het kabinetsstandpunt de basiskenmerken van een universiteit onvoldoende naar voren komen als randvoorwaarde voor het fusieproces. Daarom beklemtoont de raad het belang van het eerstefaseonderwijs, het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en een goede wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. De raad ziet kansen voor een samenwerking met andere universiteiten bij het verzorgen van basisvakken. Dit kan echter ook betekenen dat LUW-docenten elders basisvakken gaan verzorgen. Er moet geen eenzijdige taakafstoting op de LUW plaatsvinden. Basisvakken zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van de landbouwwetenschappen en voor de verwevenheid van technische met sociaal-economische disciplines, meent de universiteitsraad.

Verder mist hij de aandacht voor de milieu- en de ontwikkelingsproblematiek. Het kabinet noemt deze onderwerpen niet in de lijst belangrijke thema's. Tot slot vindt de raad een open communicatie van belang, die moet bijdragen aan het ontstaan van een breed draagvlak.

Het college van bestuur steunt de brief van de universiteitsraad, maar wil verder het gesprek met Den Haag zoveel mogelijk gezamenlijk met DLO voeren. De inhoud van de brief bijt echter niet met het standpunt dat momenteel gezamenlijk met DLO wordt geformuleerd, aldus rector prof. dr C.M. Karssen.