Nieuws - 11 juli 1996

PSF behoudt vijf zetels na verkiezingen

PSF behoudt vijf zetels na verkiezingen

Net als het afgelopen jaar mag de Progressieve studente nfractie (PSF) het komende studiejaar vijf studenten leveren voor de universiteitsraad. De Christen studentenfractie (CSF) behoudt twee zetels. De PSF behaalde de vijf zetels dit jaar geheel op eigen kracht. Vorig jaar behaalde ze de zetels nog met behulp van de restzetel; dit jaar behaalde ze ruim zeventig procent van de stemmen.

Van de stemgerechtigde studenten bracht 44,6 procent een stem uit. Dat percentage was iets hoger dan vorig jaar, toen iets meer dan 43 procent kwam opdagen. Naar alle waarschijnlijkheid is het de laatste keer dat studenten konden kiezen voor de universiteitsraad. Minister Ritzen wil het medebestuur afschaffen en de studentenvertegenwoordiging regelen in een medezeggenschapsraad of een studentenraad.