Nieuws - 6 juni 1996

Provincie tegen ijsbaan

Provincie tegen ijsbaan

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op formele gronden hun goedkeuring onthouden aan delen uit het bestemmingsplan Landelijk buitengebied Oost van de gemeente Wageningen. Dat betekent dat de aanleg van een kunstijsbaan op de Wageningse Berg, een golfbaan op de Eng en de bouw van een crematorium voorlopig van de baan zijn.

Volgens de provincie is de bestemming recreatie- en veldsport voor het voormalige voetbalstadion te veel opgerekt om een kunstijsbaan mogelijk te maken. Daarnaast vindt de provincie dat onvoldoende bekend is over de geluidshinder, verkeersdruk, aantasting van natuur- en landschapswaarden en de bescherming van het waterwingebied. Ook de financien en de behoefte aan een kunstijsbaan moet nader onderbouwd worden.

Volgens de Wageningse wethouder ir H. Geenen (D66) is de provincie erg kritisch". Geenen weet nog niet of de gemeente haar steun aan de kunstijsbaan volhoudt.