Nieuws - 6 juli 1995

Protesten tegen ijsbaan ingedamd

Protesten tegen ijsbaan ingedamd

Tijdens een inspraakavond afgelopen maandagavond zijn, vooral bij bewoners van de serviceflats Belmonte, twijfels weggenomen over de overlast van een kunstijsbaan in het stadion de Wageningse Berg. De uitleg van de gemeente dat de insprekers in de pauze zo'n 57 decibel (dB) veroorzaakten, plaatste de protesten tegen een maximaal geluidsniveau van 45 dB voor de ijsbaan in een ander perspectief, vindt gemeentevoorlichter S. Aarden. Alleen al de nabijgelegen Ritzemabosweg produceert 55 dB en verwerkt ieder etmaal achttienduizend voertuigen. Met deze feiten werden de protesten tegen 1800 geparkeerde auto's, in een heel weekend, ook minder."

Renkumse schaatsliefhebbers benadrukten dat in de winter dagelijks zo'n tien auto's naar Deventer op en neer rijden. Met de aanleg van een Wageningse baan is dat niet meer nodig. Schaatsers zijn geen hooligans die met blikjes bier gooien en keiharde popmuziek draaien", zo luidde een ander argument.

Volgens Aarden kwam het protest van het opleidingscentrum van verzekeringsmaatschappij AMEV onverwacht. AMEV vreest dat het rumoer van een ijsbaan zich niet verdraagt met de opleidingsactiviteiten. De initiatiefnemers van de ijsbaan zien juist dat zij samenwerking in het verschiet. Bijvoorbeeld door het aanbieden van arrangementen kunstijsbaan met maaltijd en overnachting in het AMEV-centrum, ooit Hotel de Wageningse Berg. Wethouder ir H. Geenen verzekerde de aanwezigen dat de initiatiefnemers, waaronder de Wageningse schaatstrainingsgroep, diverse onafhankelijke deskundigen moeten inschakelen om alle milieu-effecten te toetsen.