Nieuws - 9 februari 1995

Protest

Protest

Wat is er nu veranderd na alle protesten, wat hebben we bereikt? Vijfhonderd gulden minder collegegeldverhoging, dat klinkt mooi. Maar heeft het nu nog wel zin om te protesteren? hoe zat het ook al weer?

Het Paarse kabinet heeft in september besloten 1.5 miljard te bezuinigen op onderwijs. Een miljard hiervan moest door de studenten worden opgehoest, door een verlaging van de basisbeurs. Dit is zonder veel politieke protesten doorgevoerd. Ook zou er 500 miljoen op de instellingen van het hoger onderwijs worden gekort. En hier omtrent zijn er nogal wat onduidelijkheden.

Voor 500 miljoen werd een oplossing gevonden waar zowel de minister als de instelling in beginsel mee konden leven, namelijk het beruchte akkoord waarin onder andere de 1000 gulden collegegeldverhoging werd voorgesteld, waardoor 200 miljoen werd gevonden. Ook werd 200 miljoen bezuinigd door de cursusduur te verkorten. Verder werd honderd miljoen op de instellingen bezuinigd door het Agentschap van Onderwijskwaliteit te laten vervallen (in het kader van kwaliteitsverbetering? ) Dit is een commissie ter verbetering van de onderwijskwaliteit, die in het leven zou worden geroepen in 1995.

Buitengewoon origineel, maar de studenten konden er niet mee leven en er volgde hevig protest. Mede door dit protest ging de Tweede Kamer niet akkoord met zo'n plotselinge verhoging van het collegegeld. Enige verhoging van het collegegeld sloot de Kamer echter niet uit.

Dus moest Ritzen opnieuw beginnen. Dit keer kwam hij niet met een oplossing aan, maar liet het over aan de universiteiten zelf. Zij moesten 200 miljoen bezuinigen en dit kon onder andere door het collegegeld te verhogen. Als ze het collegegeld niet zouden verhogen hebben deze bezuinigingen gevolgen voor het onderwijs.

Eind januari kwamen de universiteiten met een plan om hun deel van de bezuinigingen in te vullen: f 500,- collegegeldverhoging, waarbij de universiteiten en het HBO zelf dat bedrag terug zouden betalen aan de studenten met een aanvullende beurs.

Ritzen gaat nu akkoord met de f 500,-, maar laat Groningen het bedrag aan de studenten die een aanvullende beurs hebben terug betalen. Het resterende bedrag moet door de universiteiten worden betaald, omdat de minister daar meer ruimte voor bezuinigingen ziet dan bij het HBO. In wezen is er dus nog niets veranderd: een miljard bezuinigingen op de basisbeurs en het collegegeld gaat omhoog, zij het (maar? ) met f 500,-.

We draaien dus op voor vrijwel het hele bezuinigingsbedrag. De WSO en al heel veel studenten en vakbonden pikken dit niet. Daarom gaan we door met protesteren, want dat heeft volgens ons nog steeds zin. In maart moet namelijk het wetsvoorstel met deze plannen goedgekeurd worden. Kom daarom 16 februari om 12.00 uur naar de demonstratie op de Dam in Amsterdam of naar de demonstratie in Wageningen op 23 februari. Deze begint om 13.45 uur op het Dreijenplein.