Nieuws - 15 juni 1995

Protest studenten tegen onderwijsplan

Protest studenten tegen onderwijsplan

De Wageningse studentenorganisatie WSO gaat protest aantekenen bij de universiteitsraad, die op 30 mei de nota Onderwijs 2000 goedkeurde. Volgens de WSO is er tijdens die vergadering niet op basis van goede argumenten besloten om de vrije keuze in de studieprogramma's te verkleinen. In de huidige situatie hebben studenten tussen de 42 en 36 studiepunten aan vrije keuze, in de jongste plannen zijn dat nog maar 28 punten.

Als de universiteitsraad het besluit niet wil herzien, gaat de WSO beroep aantekenen bij de Commissie van advies voor de beroeps- en bezwaarschriften. Deze commissie kan uitspraak doen of de studenten al dan niet terecht een heroverweging willen van het raadsbesluit. Voorts gaat de WSO de komende weken handtekeningen verzamelen onder studenten om haar standpunt kracht bij te zetten.