Nieuws - 26 juni 1997

Promoties

Promoties

Promoties
Resistentiegenen tegen roodwortelrot gevonden
De schimmel Phytophthora fragariae veroorzaakt roodwortelrot in de aardbeienteelt en heeft in verschillende teeltgebieden een andere verschijningsvorm. Voor de verschijningsvormen die in Noord-Amerika voorkomen zijn al resistente rassen op de markt. Dr ir Eric van de Weg heeft vijf resistentiegenen geidentificeerd die voor resistenties tegen West-Europese vormen van de schimmel zorgen. Resistentie tegen een aantal verschijningsvormen blijkt steeds gebaseerd te zijn op slechts een enkel gen. De verschillende genen kunnen gecombineerd worden in een aardbeienras, waardoor resistentie tegen een groot aantal vormen van de schimmel te verkrijgen is. Dit blijkt uit het proefschrift van Van de Weg, waarop hij op 23 juni promoveerde bij plantenverdelaar prof. dr ir Jan Parlevliet. Van de Weg voerde zijn onderzoek uit bij het CPRO-DLO
Roodwortelrot is in gebieden met koele en vochtige gronden een van de belangrijkste ziekten in de aardbeienteelt. Symptomen van de ziekte zijn ontkleuring van het wortelmerg, wegrotting van geinfecteerde wortels, dwerggroei en verwelking
Van de Weg ontwikkelde een laboratoriumtoets om resistentie van aardbeienrassen vast te stellen. Hierdoor zijn er minder dure, milieugevoelige en lastig uit te voeren veldtoetsen nodig bij de veredeling van nieuwe rassen
Van de Weg ontdekte tevens dat de schimmel niet zoals verwacht alleen door de wortelpuntjes de plant kan binnendringen, maar ook door de zijwortels. Dat kan betekenen dat keuringsdiensten hun gezondheidstoetsen moeten aanpassen. Verder waarschuwt Van de Weg dat het belangrijk is dat plantenvermeerderaars hygienisch te werk gaan met resistente rassen. De aanwezigheid van de schimmel die roodwortelrot veroorzaakt is bij resistente planten niet meer aan te tonen, waardoor de schimmel eventueel met de grond verspreid kan worden
CPRO-DLO brengt nu een nieuw aardbeienras op de markt met resistentie tegen stengelbasisrot en verwelkingsziekte en met meerdere genen die zorgen voor resistentie tegen roodwortelrot. Het oudere CPRO-ras Elsanta heeft op dit moment een marktaandeel van 95 procent. (MS)