Nieuws - 9 november 1995

Produktiviteit LUW-onderzoekers en VF-capaciteit

Produktiviteit LUW-onderzoekers en VF-capaciteit

Naar aanleiding van de brief van Sybe Hartmans in het WUB van 12 oktober betreffende Produktiviteit LUW-onderzoekers en VF-capaciteit volgt hierbij onze reactie. Wij vinden het een goed initiatief, zo zou VCW het ook moeten doen. Hartmans noemde problemen in verband met Clinical Medicine (CM) betreffende publikaties van HEGL en HuVo. Bij deze onze gecorrigeerde cijfers. Humane voeding heeft 44 publikaties in ISI-tijdschriften inclusief CM met 3.43 fte VF-capaciteit, dus 12.8 publikaties per fte VF-capaciteit. Humane epidemiologie en gezondheidsleer heeft 51 publikaties in alle ISI-tijdschriften met 2.94 fte VF-capaciteit, dus 17.3 per fte VF-capaciteit. Het beeld blijft hetzelfde, alleen de HEGL schuift van de elfde naar de tweede plaats, HuVo blijft weliswaar vierde maar passeert Toxicologie.