Nieuws - 5 september 1996

Probleemgericht onderwijs lastig te beoordelen

Probleemgericht onderwijs lastig te beoordelen

Het college van bestuur is het eens met de progressieve studentenfractie (PSF) uit de universiteitsraad dat de huidige vakkenevaluatie niet optimaal is voor probleemgericht onderwijs (pgo). In een pgo-nota van begin dit jaar schreven de studenten dat pgo nog een vrij nieuwe onderwijsvorm is en dat het voor de meeste docenten nieuw is om het onderwijsproces op afstand te begeleiden. De studenten misten een geschikt middel om het groepsproces en de inbreng van de docent te evalueren.

Het college van bestuur denkt dat een uitgebreidere pgo-evaluatie extra geld gaat kosten, maar wil daar toch over nadenken. Een definitief oordeel zal het college pas geven aan de hand van een advies van de onderwijscommissie vco en een aantal coordinatoren van probleemgericht onderwijs.