Nieuws - 7 november 1996

Prestatienorm niet verhoogd

Prestatienorm niet verhoogd

Minister Ritzen is gezwicht voor druk van de Tweede Kamer: de prestatienorm wordt pas in 1998 verhoogd naar zeventig procent en niet al komend jaar, zoals de minister aanvankelijk van plan was.

Voordat de prestatienorm omhoog kan, moeten de universiteiten en hogescholen nog een slagje maken, zei Ritzen vorige week in de Tweede Kamer. Het komt nu nog voor dat zelfs goede studenten de norm niet halen, zei hij. Dat ligt niet aan hen, maar aan het onderwijs. Dat moet verbeterd worden, pas daarna kan de norm naar zeventig procent.

De Kamer ging wel akkoord met de verhoging van het collegegeld naar 2572 gulden in het studiejaar 1997/1998, hoewel alom werd erkend dat de daarvoor vereiste verbetering van de onderwijskwaliteit alleen nog maar op papier bestaat. Op aandringen van de regeringspartijen komt er een commissie die de uitvoering van alle kwaliteitsplannen gaat volgen. Studenten krijgen in die commissie een zware stem.