Nieuws - 21 september 1995

Potjes picrinezuur opgeblazen

Potjes picrinezuur opgeblazen

Vorige week heeft de Explosieven Opruimingsdienst tientallen potjes picrinezuur opgeblazen, op de vuilstort aan de Keyenbergseweg. Volgens LUW-afvalcoordinator J. Postma wordt het zeer instabiele zuur niet door afvalverwerkers ingezameld. Het wordt in vloeibare vorm ingekocht; pas als het indroogt, wordt het instabiel. Het zuur kwam uit het centrale LUW-depot en is de afgelopen jaren opgespaard. Maar de depots voor gevaarlijk afval worden gesloten; alleen zeer beperkte opslag van afval op de vakgroepen is nog toegestaan. Wij adviseren de vakgroepen om alternatieven aan te schaffen die minder gevaarlijk zijn."