Nieuws - 4 september 1997

Podium

Podium

Podium
Kostendekkend werken is elkaar poten uitdraaien
Sinds enkele maanden moeten medewerkers van de LUW vijf gulden betalen voor een boek dat uit een bibliotheek in een ander gebouw van de LUW moet komen. Als men op de fiets stapt en zelf dit boek aan de betreffende balie ophaalt, hoeft dit bedrag niet betaald te worden. Maar tien minuten fietsen, een kwartier wachten op een boek en tien minuten terugfietsen kost, omgerekend in loon, meer
Bij navraag bleek dat deze vijf gulden de kosten zijn voor het transport-klaar maken van het boek. In praktijk houdt deze handeling in dat het boek in een interne bode-enveloppe wordt gestopt, waarop het bodenummer van de vakgroep wordt geschreven. Kost deze handeling inderdaad vijf gulden per boek meer dan het overhandigen ervan aan de balie? Ik zou het kostenplaatje hiervan wel eens willen zien
Bovendien zitten de grootste kosten voor het uit een ander gebouw laten komen van een boek in het transport zelf, dat verzorgd wordt door de postkamer. Nog steeds een algemene voorziening zijnde, vraagt de postkamer hiervoor geen geld aan de afzender. Bij verzelfstandiging van de postkamer is dit natuurlijk het eerste wat ze wel gaan doen. De bibliotheken zullen deze verzendkosten dan ongetwijfeld bij de aanvragers van boeken in rekening brengen. En deze zullen dit bedrag, of reeds de huidige vijf gulden per boek, weer opvoeren als kosten. Op deze manier laten we het geld binnen de LUW wel rollen, maar zonder dat er in de praktijk iets verandert: bibliothecarissen lenen nog steeds boeken uit, bodes transporteren ze nog steeds en medewerkers lezen ze nog steeds
Zouden we niet eens stoppen met deze financiele waanzin en de bibliotheken van de LUW, waar ze zich ook bevinden, als een gemeenschappelijke voorziening voor de hele universiteit (blijven) beschouwen?