Nieuws - 25 april 1996

Plantwetenschappen: toch eigen programma

Plantwetenschappen: toch eigen programma

De nieuwe studierichting die ontstaat na de fusie van Tuinbouwplantenteelt en Landbouwplantenteelt komt binnen twee weken met een onderwijsprogramma.


Dat zegt de voorzitter van de nieuwe richting, dr ir U. van Meeteren, naar aanleiding van uitspraken van de vaste commissie onderwijs (vco). De vco vond namelijk dat het allemaal te lang duurde en stelde zelf een programma op voor aankomende propaedanten. Van Meeteren is ervan overtuigd dat die noodsprong uiteindelijk niet nodig is.

Van Meeteren: De nieuwe en de twee oude roc's zijn het de afgelopen maanden met elkaar eens geworden over heel veel belangrijke zaken zoals de eindtermen van de nieuwe richting, de leerdoelen en de afstudeervakken. Het komt er nu op aan dat allemaal in te vullen met vakken. Die stap heeft langer geduurd dan we dachten omdat de sector te maken heeft met een reorganisatie en een fusie van vakgroepen. Bij de keuze voor een vak moet je daarom kijken of een vakgroep dat na de reorganisatie nog steeds kan verzorgen. Bovendien moeten er nieuwe vakken komen, waarvan het de vraag is welke docent van welke vakgroep die gaat verzorgen. Daarnaast hebben we te maken met drie roc's en moeten we van een vierjarig programma naar een vijfjarig."