Nieuws - 2 maart 1995

Plantaardige Produktie schrapt taken

Plantaardige Produktie schrapt taken

De vakgroepen van de sector Plantaardige Produktie zijn er, met uitzondering van Entomologie, uiteindelijk toch redelijk in geslaagd het opgelegde aantal taken te schrappen. Wat de pijnlijke operatie iets heeft vergemakkelijkt, aldus prof. dr W.J. Vredenberg, is dat de sector iets minder capaciteit hoefde in te leveren dan aanvankelijk gepland.

In oktober constateerde de universiteitsraad bezorgd dat bij Plantaardige produktie, nog geen van de vakgroepen had duidelijk gemaakt waar ze taken ging schrappen, terwijl men toch al lang wist dat er van de 114 vaste wetenschappelijk medewerkers 46 weg moesten, evenals 17 niet wetenschappelijk medewerkers. De sector gaf daarop te kennen dat de cijfers geen recht deden aan de onderzoeks- en onderwijsverplichtingen, en dat de sector momenteel erg groeit, vooral in promovendi. Het college en de sector zijn toen een iets zachter kader overeen gekomen.

Dit betekende bijvoorbeeld dat de vakgroep Plantenfysiologie - een van de ergst getroffen vakgroepen - geen tien fte hoefde in te leveren maar zeven. De vakgroep heeft nu het vf-onderzoek niet hoeven aan te tasten. De vakgroep Entomologie, die nog ongeveer twee fte moet inleveren, heeft te kennen gegeven alleen taken te willen schrappen met een externe commissie erbij, om de eigen collega's niet te hoeven kwetsen. Ze hoopt bovendien het college nog te kunnen overtuigen van haar groei: ze heeft 33 promovendi lopen die niet in de taakbelasting zijn verwerkt omdat het criterium afgeronde promoties was.

Hoe de LUW vervolgens de geschrapte taken vertaalt in personen, is een stap die de sector samen met Personeelszaken zorgvuldig zegt te bekijken.