Nieuws - 12 juni 1997

Paratuberculose

Paratuberculose

Paratuberculose
Nieuwe dierziekte bedreigt rundveehouderij, kopte De Volkskrant deze week op de voorpagina. De bacterie die verantwoordelijk is voor para-tbc, kan een rol spelen bij de ontwikkeling van de ziekte van Crohn bij mensen. De bacterie kan zich verspreiden via melk en rundvlees. Moeten we de melk voortaan maar laten staan?
Ik lig er niet echt wakker van. Vroeger dronk ik wel rauwe melk, nu niet meer. Niet met het oog op de ziekte van Crohn overigens, maar meer vanwege melkerskoorts en paratyfus. In ieder geval is het niet verstandig rauwe melk te drinken. Bij gepasteuriseerde melk is het risico kleiner en bij gesteriliseerde melk nog kleiner
De bacterie zit in de ontlasting. Besmetting komt met name voor via de melk. De uiers van een koe komen met mest in aanraking als ze op de grond gaat liggen. De boer maakt ze wel schoon, maar er blijven altijd wel wat bacterien zitten. En als je niet hygienisch slacht, kan de bacterie zich via vlees verspreiden. De kans op besmetting via melk is echter erg klein. Het RIVM heeft dat onderzocht en vond nauwelijks bacterien. Een kiem per liter of per milliliter
De hele stampei gaat nu om de relatie die er misschien is met de ziekte van Crohn bij de mens. Maar er is veel meer literatuur die erop wijst dat er een relatie ligt tussen de ziekte van Crohn en het mazelenvirus. Een maand of wat geleden las ik op Internet over een literatuuronderzoek waaruit blijkt dat de bacterie maar in een beperkt aantal gevallen betrokken is bij de ziekte van Crohn. De meningen daarover zijn echter verdeeld; vorig jaar hoorde ik bij een workshop een Britse chirurg, een expert op het gebied van de ziekte van Crohn, die juist wel overtuigd was van een verband met para-tbc
Bedenk wel dat veel boeren rauwe melk drinken. Toch komt de ziekte niet opvallend veel voor op het platteland. Dat wijst er ook op dat de para-tbc-bacterie niet alleen een rol speelt
Paratuberculose kennen we al eeuwen in de Nederlandse veestapel. Vroeger kwam de bacterie vooral voor op veengronden. De laatste twintig jaar heeft para-tbc zich uitgebreid. Op dit moment is twintig procent van de Nederlandse rundveebedrijven besmet met para-tbc
Kalveren worden besmet via de biest. De Gezondheidsdienst voor Dieren is bezig een uitroeiingsprogramma op te stellen. Kern daarvan is dat een kalf zo snel mogelijk bij de koe verwijderd wordt en dat het alleen biest te drinken krijgt die gegarandeerd vrij is van de bacterie. Dieren die positief testen voor de bacterie, worden verwijderd
Een bedreiging voor de rundveestapel? Dat valt wel mee. Het is alleen een bedreiging als de consument nu opeens besluit dat hij geen melk en yoghurt meer wil consumeren. En dat zou me verbazen