Nieuws - 28 maart 1996

Papiervlekkenziekte

Papiervlekkenziekte

Promoties

De Nederlandse prei heeft sinds 1985 ernstig te lijden van de papiervlekkenziekte Phytophtora porri, maar daar kan binnen afzienbare tijd een oplossing voor komen. Ir. W.D. Smilde, die op 22 maart promoveerde bij emeritus hoogleraar ecologische fytopathologie dr J.C. Zadoks, heeft een toets ontwikkeld om preisoorten te selecteren die resistent zijn tegen de papiervlekkenziekte.

Voor de toets moeten jonge preiplanten van diverse rassen 24 uur in een donkere ruimte worden ondergedompeld in een suspensie van sporen van de schimmel Phytophtora. Daarna worden ze overgeplant in potten en twee weken met rust gelaten. Vervolgens kan gekeken worden in hoeverre de schimmel de diverse preirassen heeft aangetast. Met deze vrij eenvoudige, doch effectieve methode heeft Smilde reeds een aantal potentiele preikandidaten geselecteerd. Bepaalde typen zomerprei, de zogenoemde Bulgaarse Reuzen, en landrassen uit Egypte en het voormalige Joegoslavie zijn in hoge mate resistent, ontdekte Smilde. Ook zijn ze bestand tegen de Nederlandse winters. Deze rassen kunnen worden ingekruist met winterpei. Het plantmateriaal is al beschikbaar voor belangstellende veredelingsbedrijven.

Voor een goede bestrijding van de papiervlekkenziekte volstaat het gebruik van resistente rassen echter niet, stelt Smilde. Daarvoor is een hervorming van de preiteelt nodig. De gewoonte om bladafval op het land achter te laten, in combinatie met een korte gewasrotatie, moet wel leiden tot rampzalige gevolgen, aldus Smilde. Het bladafval is een biologische tijdbom.