Nieuws - 23 maart 1995

Outputfinanciering stimuleert overproduktie van aio

Outputfinanciering stimuleert overproduktie van aio

Doordat vakgroepen meer medewerkers mogen houden als ze meer proefschriften afleveren, halen ze promovendi binnen zonder zich te bedenken of ze er niet te veel opleiden voor hun vakgebied. Outputfinanciering werkt overproduktie in de hand." Hiermee reageert viroloog prof dr Goldbach op de stelling van de Kring van Verontruste (Jonge) wetenschappers, dat jonge onderzoekers slecht aan de bak komen.

Kringlid Goldbach suggereert daarom een grotere basisfinanciering per leerstoel, naast een kleinere bonusfinanciering, om vakgroepen zo meer zekerheid te bieden. Elke vakgroep weet nu precies hoeveel proefschriften hij jaarlijks extra moet afleveren als hij Jantje of Pietje wil behouden. Dat stimuleert niet tot nadenken over de arbeidsperspectieven van de promovendi."

Volgens loopbaanonderzoekster dr ir M. Bos-Boers van het Nederlands instituut voor landbouwkundig ingenieurs, komt de jonge doctor niet moeilijker aan een baan dan de net afgestudeerde ingenieur. Wel merkt ze dat een toenemend deel niet meer in het onderzoek terecht komt. Het succes hangt dan ook vaak af van de mate waarin de promovendus zich breder heeft ontwikkeld dan alleen het eigen specialisme.