Nieuws - 14 september 1995

Oskam: Prioriteitennota bevat nieuw elan

Oskam: Prioriteitennota bevat nieuw elan

Het concept van de Prioriteitennota van landbouwminister Van Aartsen gaat uit van een nieuw elan in de landbouw. Dat betoogde prof. dr ir A.J. Oskam, LUW-hoogleraar Landbouwpolitiek. Hij beet op 7 september de spits af van een lezingencyclus over de nota, georganiseerd door Studium Generale.

Het ministerie is een andere achtergrondtheorie gaan hanteren, waarbij de overheid niet langer zwakke bedrijfstakken ondersteunt met het geld van de sterke, maar kiest voor de sterke kernen in de landbouw, betoogde Oskam. De minister wil de interne dynamiek in de landbouw stimuleren. De hoogleraar telde maar liefst 56 prioriteiten in de nota en geen posterioriteiten.

Oskam signaleerde ook een aantal ontwikkelingen die haaks staan op de stimulering van de dynamiek. Zo moet de landbouw nog steeds aan een aantal milieu-eisen voldoen. De sterkste groei vindt momenteel plaats in de tuinbouw, maar die gebruikt veel energie en arbeid en is sterk afhankelijk van monetaire ontwikkelingen. De Zuideuropese produkten zijn, relatief gezien, twintig a dertig procent goedkoper geworden door devaluaties van de munten."

De hoogleraar verwacht dat de minister toch weer de ordinaire subsidiekraan gaat openzetten, nu het ministerie profijt gaat trekken van de lastenverlichting. De nota twijfelt tussen generiek en specifiek beleid. De minister wil minder administratie, maar wil aan de andere kant gerichte financiering voor vernieuwende activiteiten in de landbouw. Dat zal leiden tot veel specifieke regelingen. Zoals mijn voorganger De Hoogh altijd zei: Er bestaat een groot verschil tussen de leer en het leven."