Nieuws - 29 augustus 1996

Oskam

Oskam

Aantal boeren gaat steeds sneller dalen, kopt De Volkskrant op woensdag. Is het weer kommer en kwel? Nederland doet het gemiddeld slechter dan de andere Europese landen.


Tsja, in Nederland bestaat de landbouw uit een aantal vergelijkbaar belangrijke sectoren: akkerbouw, tuinbouw en veeteelt. In een aantal van die sectoren is het niet geweldig goed gegaan. Daardoor heeft Nederland gemiddeld niet volledig geprofiteerd van de combinatie van relatief hoge akkerbouwprijzen en de forse hectarevergoedingen. Dat vertekent een vergelijking met bijvoorbeeld Spanje of Italie.

Ten tweede moet je bij een lange-termijnanalyse kijken naar gelijksoortige bedrijven in andere landen van Europa. Dat gebeurt niet. Dit soort uitspraken is vooral gebaseerd op de korte termijn en dan kun je interpreteren wat je wilt. De persoon bij het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) die dit rapport heeft geschreven, dat is toch altijd mensenwerk, is kennelijk wat somberder dan het LEI meestal is.

Verhalen over hoe slecht het wel gaat in de Nederlandse landbouw doen al een jaar of twintig de ronde. Het landbouwdebat Ter Zake was een mooi voorbeeld; toen dat begon ging het alleen maar bergafwaarts en toen ze twee jaar later afsloten ging het ineens beter, omdat iedereen wist wat er aan de hand was...

Landbouw is een sector die ups en downs kent. Bovendien kun je in een open Europese landbouwmarkt niet blijven volhouden dat jouw landbouw de beste is. Nederland moet het hebben van de combinatie van agri-business en landbouw. De achteruitgang in het aantal boeren is al sinds 1947 aan de gang. Het is zelfs zo dat de arbeidsuitstoot in de landbouw hier geringer is geweest dan elders in Europa. Daardoor zou er wel eens een correctie nodig kunnen zijn, omdat er nu te veel arbeid in de landbouw zit.

Overigens profiteren de krachtige sectoren van de landbouw in Nederland niet zo van de Europese maatregelen: er komt weinig EU-subsidie en de melkproduktie ligt vast. Je kunt zeggen dat Nederland zich wat meer en beter aan het orienteren is op de wereldmarkt dan andere Europese landen. Die orientatie is een onvermijdelijk maar traag proces. Nu is dat misschien even een financieel nadeel, maar in de toekomst komt hier dan de klap niet zo hard aan. Sectoren als de tuinbouw en de veehouderij zijn immers al volledig georienteerd op de wereldmarkt.