Nieuws - 11 april 1996

Open onderwijs LUW is te duur

Open onderwijs LUW is te duur

De LUW moet haar Open onderwijs, waarmee niet-reguliere doelgroepen gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod, goedkoper aanbieden. Dat vinden zowel leden van de universiteitsraad als de rector magnificus. Het onderwijs is te duur en het aantal deelnemers daalt. Bij de start van Open onderwijs in 1991 waren er 74 cursisten, die tezamen 125 cursussen volgden. Dat aantal steeg tot 166 cursisten met 204 cursussen begin 1993, maar daalde vervolgens tot 67 cursisten en 87 cursussen eind vorig jaar. Dit blijkt uit een evaluatie van Open onderwijs 1991-1995.

De universiteit kan op kosten besparen door de organisatie onder te brengen bij Studentenzaken, de frequentie van de cursusgids omlaag te brengen, minder te adverteren en de kosten van vakgroepen anders te vergoeden. Ook wordt voorgesteld om de cursisten in de reguliere registratie op te nemen. De universiteitsraad en het college van bestuur willen binnenkort discussieren over de wenselijkheid van het continueren van het Open onderwijs aan de LUW.