Nieuws - 29 juni 1995

Onkruidbestrijder Lotz wint innovatieprijs

Onkruidbestrijder Lotz wint innovatieprijs

Dr L.A.P Lotz kreeg op 28 juni de Korteweg-Overwaterprijs voor innovatief landbouwonderzoek. De wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) krijgt de prijs voor zijn stimulerende rol in het zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen voor bestrijding van onkruid. De Korteweg-Overwaterprijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt en bedraagt vijfduizend gulden, een bedrag dat voortkomt uit een legaat van de familie Korteweg-Overwater.


Lotz ontwikkelt samen met prof. M.J. Kropff van de Landbouwuniversiteit en zestien Europese onderzoeksgroepen een model voor het voorspellen van schade door onkruid. Met dat model kan de boer in de toekomst een beter besluit nemen over het spuiten tegen onkruid. Vaak spuit de boer om het onkruid voor te blijven, terwijl de werkelijke schade niet zo groot is. Met het model weet de boer wanneer hij het spuiten verantwoord achterwege kan laten.

De onderzoekers schatten de schade door het bladoppervlak van het onkruid per vierkante meter te meten. De boer kan dit in de toekomst zelf doen met een sensor op zijn tractor, die met infrarood-reflectie de bladbedekking meet.

De onderzoeksgroep van Lotz heeft ook veel vooruitgang geboekt op het gebied van de biologische onkruidbestrijding. Dit gebeurt met schimmels die in hoge concentraties dodelijk kunnen zijn voor het onkruid. In de afgelopen twaalf jaar is op het AB-DLO aangetoond dat veel schimmels bruikbaar zijn als onkruidbestrijdingmiddel. Inmiddels zijn twee schimmels zo goed als marktrijp. Chondrostereum purpureum kan vogelkers in bossen bestrijden; Ascochyta caulina is werkzaam tegen melganzevoet in de bieten- en maisteelt.