Nieuws - 28 maart 1996

Onderzoek naar vastleggen cadmium en zink in bodem

Onderzoek naar vastleggen cadmium en zink in bodem

De vakgroep Bodemkunde en plantevoeding gaat onderzoeken hoe zware metalen als cadmium en zink in de bodem zijn vast te leggen met immobiliserende stoffen. Cadmium en zink vormen op landbouwgronden een probleem. De grond is niet dermate verontreinigd dat saneren noodzakelijk is, maar de agrarische produkten nemen de zware metalen wel op. Ook bestaat het risico dat de metalen zich ophopen in de voedselketen. Daarnaast kunnen ze doorlekken naar het grondwater.


Momenteel worden dergelijke verontreinigde gronden bemest met kalk, om de zuurgraad zo hoog mogelijk te houden. Dat voorkomt dat de zware metalen op de loop gaan. Bovendien creeert het extra bindingsplaatsen in de grond. Toch is dit in veel gevallen niet toereikend, meent projectleider ir T. M. Lexmond. Daarom willen we op zoek naar stoffen die bindingsplaatsen toevoegen in de bodem."

Lexmond noemt mangaanoxide als een potentiele kandidaat. Uit literatuur is gebleken dat mangaanoxide het cadmiumgehalte in gewassen flink kan terugdringen. Maar in principe moet nog worden uitgezocht welke stoffen voor de immobilisatie in aanmerking komen. Randvoorwaarde is dat de stof effectief, zeer lang werkzaam en tegen een economisch aantrekkelijke prijs beschikbaar is. Daarnaast mag de stof geen negatieve bijwerkingen hebben voor het ecosysteem of de bodem.

Voor het project wordt een aio geworven, voor de helft betaald via de onderzoekschool Milieu en Toxicologie en voor de helft via een vakgroepfonds. Financiering via derde-geldstroomonderzoek heeft Lexmond nog niet aangedurfd. Het beleid staat afwijzen tegenover dit soort oplossingen. Het is voor hen geen geaccepteerde techniek. Maar ze realiseren zich niet dat er nu helemaal geen oplossing is. Afgraven is de enig mogelijkheid, maar dat is onhaalbaar omdat het gaat om enorme oppervlaktes."