Nieuws - 26 juni 1997

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws
Onderwijsinspectie: Universiteiten houden kwaliteit goed in de gaten
De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over de manier waarop universiteiten de kwaliteit van hun onderwijs in de gaten houden. Op een uitzondering na - bij een scheikunde-opleiding - gaan universiteiten serieus aan het werk als er gebreken aan het licht komen
De Onderwijsinspectie heeft de rapporten van de visitatiecommissies uit 1995 onder de loep genomen. Die commissies hebben opleidingen op negen gebieden beoordeeld, en in het algemeen hebben ze dat goed gedaan. Drie commissies hebben volgens de inspectie uitstekend werk verricht, drie hebben het matig gedaan, de rest zit daartussen
Met rapporten uit 1993 in de hand ging de inspectie ook na of opleidingen iets doen met de aanbevelingen van een commissie. Ook daarover is de inspectie tevreden. Slechts een opleiding heeft te weinig gedaan met het visitatierapport; het gaat om een scheikunde-opleiding, maar om welke maakt de inspectie niet bekend
De inspectie heeft bij het college van bestuur van de betrokken universiteit aangedrongen op adequate actie. Gebeurt er dan nog steeds te weinig, dan stapt de inspectie uiteindelijk naar de minister. Die kan in het uiterste geval de opleiding opheffen. Zover is het in het verleden echter nog nooit gekomen. (HOP)