Wetenschap - 27 november 1997

Ondernemingsraad wil zeggenschap over onderwijs en onderzoek

Ondernemingsraad wil zeggenschap over onderwijs en onderzoek

Ondernemingsraad wil zeggenschap over onderwijs en onderzoek
Vijf lijsten doen mee aan de verkiezingen voor de eerste ondernemingsraad: van AbvaKabo met achttien mensen tot de eenmansfractie Beter Onderwijs Lijst (BOL). Behalve Bol hechten alle fracties aan een zelfstandige universiteit. De nieuwe ondernemingsraad wil zich niet alleen bezig houden met arbeidsvoorwaarden. Onderwijs- en onderzoeksbeleid zijn minstens zo belangrijk. Woensdag 17 december zijn de verkiezingen
AbvaKabo
AbvaKabo is met ruim zeshonderd leden de grootste vakbond van de LUW. De vakbond begint haar verkiezingsprogramma met het onderwijs- en onderzoeksbeleid. Pas daarna komen arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Wij hoorden ook dat mensen dachten dat de nieuwe ondernemingsraad alleen over arbeidsvoorwaarden zou gaan praten, zegt vakbondsconsulent ing. Cor Meurs. Maar wij vinden het belangrijk dat de ondernemingsraad ook wat te zeggen krijgt over onderwijs en onderzoek. Het onderwijs en onderzoek staat volgens de AbvaKabo goed bekend, maar de LUW zou een belangrijkere rol moeten spelen in het maatschappelijk debat over de landbouw
De ondernemingsraad van de Katholieke Universiteit Nijmegen bewijst dat een ondernemingsraad ook heel goed over inhoudelijke zaken kan praten, zegt Meurs De ondernemingsraad heeft weinig formele bevoegdheden over onderwijs en onderzoek, maar wij denken dat we door goede adviezen te geven een heel eind kunnen komen. We vertegenwoordigen een brede achterban en het college is gebaat bij een goed contact met die achterban.
In het OPAL hebben wij goed contact met de CMHF/VAWO. We zijn het vaak met elkaar eens. Een gemeenschappelijke vakbondslijst zou echter niet helder zijn voor de leden. Nu is voor iedereen duidelijk wat de standpunten van de individuele bonden zijn. We verschillen van de CMHF doordat wij willen opkomen voor het gehele personeel. Het CMHF/VAWO is er alleen voor het wetenschappelijk personeel.
CMHF/VAWO
De Vakbond voor Academici in het Wetenschappelijk Onderwijs (VAWO) is een lijstverbinding aangegaan met de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De bond komt op voor de belangen van het wetenschappelijk personeel. In het overleg van de vakbonden met het college van bestuur, OPAL, werken we nu al goed samen met de andere bonden. We proberen zo veel mogelijk als blok op te treden naar het college van bestuur. Dat willen wij in de ondernemingsraad ook doen, zegt lijsttrekker en CMHF-lid dr ir Dick Verduin
Ook de CMHF wil zich in de ondernemingsraad vooral bezig houden met onderwijs- en onderzoeksbeleid. De universiteit moet volgens Verduin onderzoek doen vanuit interesse, niet omdat er geld te verdienen is. Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Derde geldstroomonderzoek brengt academische waarden als openheid en vrijheid in gevaar. Verduin wil in KCW een herkenbare universiteit houden. Anders komt het fundamentele onderzoek te veel in gevaar
Ondanks de beperkte bevoegdheden denkt Verduin in de ondernemingsraad best wat te zeggen te krijgen. Ik denk dat we met beargumenteerde adviezen een eind kunnen komen. Ik merk in het OPAL al dat collegelid Kees van Ast veel beter luistert dan Henk van den Hoofdakker, de oude vice-voorzitter van het college. Maar ik heb ook het idee dat het college van bestuur de nieuwe ondernemingsraad minder serieus neemt dan de universiteitsraad. Leden van de universiteitsraad kregen bijvoorbeeld een betere compensatie voor hun werk. Ik begreep dat het college voor leden van de ondernemingsraad 25 dagen per jaar wil compenseren. Dat is te weinig, daar zullen we nog wel een robbertje over vechten.
TAP82
In het verkiezingsfoldertje van TAP82, de enige oude raadsfractie die meedoet aan de verkiezingen, wordt nog niet erg duidelijk wat de fractie volgend jaar wil. Het gaat vooral over de mogelijkheden van inspraak in een nieuwe raad; wat TAP82 met die mogelijkheden wil wordt niet duidelijk. TAP is van oudsher een pragmatische fractie. Wij hebben geen dogma's en proberen vrij en ongedwongen tegen de zaken aan te kijken, legt lijsttrekker drs Pim van den Bold uit
TAP82 wil meer bevoegdheden voor de ondernemingsraden over onderwijs en onderzoek dan het minimum dat de wet biedt. Van den Bold denkt dat het college van bestuur wel naar de argumenten van de ondernemingsraad luistert. Maar het college zal op budgettair gebied vrij zelfstandig zijn. Jammer, want het financiele beleid van het oude college was niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig greep de universiteitsraad zo nu en dan in.
We willen de bevoegdheden trouwens niet in eigen hand houden. De zeggenschap over onderwijs en onderzoek moet vooral op decentraal niveau liggen, bij de instituten en de departementen.
Was TAP tot nu toe een partij voor ondersteunend en beheersmatig personeel, in de ondernemingsraad wil Van den Bold ook opkomen voor de belangen van het wetenschappelijk personeel. We hebben nog geprobeerd wetenschappelijk personeel op onze lijst te krijgen, maar de tijd ontbrak. De naam TAP82 hebben we gehouden, het is volgens ons een begrip geworden. Ik denk dat TAP82 erg positief wordt gewaardeerd.
PromoV
In de projectbeschrijvingen staat vaak een batterij begeleiders, maar in de praktijk zie je daar als aio weinig van terug. De aio-lijst PromoV wil opkomen voor de belangen van aio's en andere medewerkers met een tijdelijk contact, zoals postdocs
De aio's willen betere begeleiding en meer cursussen. Ik denk dat wij een frisse vernieuwende inbreng zullen hebben in de nieuwe raad, omdat wij jong en eigenwijs zijn, promoot ir Patrick Jansen zijn lijst, die voortkomt uit het Wagenings aio-overleg
PromoV wil dat de universiteit strenger wordt tegen aio-begeleiders. Als in functioneringsgesprekken meerdere keren geklaagd wordt over de begeleiding door een staflid moet die voorlopig geen nieuwe aio's krijgen, tot er een plan is om de begeleiding te verbeteren
Verder willen de aio's dat de universiteit zich niet laat leiden door de wensen van de markt. Dus bijvoorbeeld geen onderzoek naar de manier waarop je sperzieboontjes groen en knapperig houdt in een blik. Wij willen geen ingenieursbureau LUW bv. Professoren moeten volgens PromoV beter worden ondersteund door managers. Ze hebben het nu erg druk met het beheer van de vakgroep. Er zijn zelfs profs die gaan over het pennenbeheer van de vakgroep. Dat kan beter door een manager gedaan worden, dan houdt de prof meer tijd over voor onderwijs en onderzoek
BOL
De secretaris van het onderwijsinstituut Technologie en voeding en oud-griffier van de universiteitsraad, drs Bert van den Ende, vormt in zijn eentje de Beter Onderwijs Lijst (BOL). Bij mij gaan onderwijs en onderzoek voor personeelsbelangen. Ik denk bijvoorbeeld dat het in het belang van onderwijs en onderzoek is om minder vaste aanstellingen te hebben. Als de aandacht binnen de instelling verschuift, moet je daar snel op kunnen inspelen.
Van den Ende wil de filosofie van het onderwijsinstituut Technologie en voeding ook in de ondernemingsraad laten horen. Onderwijs moet meer in kleine werkgroepjes gegeven worden en informatietechnologie moet het onderwijs van de LUW toegankelijk maken voor nieuwe doelgroepen. In de toekomst zullen de studenten die voor vijf jaar naar Wageningen komen in de minderheid raken. De LUW mist nu grote delen van de studentenmarkt. We moeten ons richten op de internationale studentenmarkt en bijvoorbeeld op afgestudeerden die een APK-keuring van hun bul willen.
Van den Ende is aanzienlijk positiever over KCW dan de andere lijsten. KCW is een noodzaak. Voor de noodzakelijke onderwijsvernieuwing heb je voldoende massa nodig. Als je niet gaat samenwerken, kun je de boel over een poosje wel sluiten.