Nieuws - 29 februari 1996

NWO wil doorstroom onderzoekers verbeteren

NWO wil doorstroom onderzoekers verbeteren

NWO wil de doorstroom van excellente onderzoekers verbeteren. Daarvoor opent de organisatie de mogelijkheid om iemand in de wachtstand te zetten voor leerstoelen die over enkele jaren door pensionering vacant worden. NWO wil de overlapperiode gaan betalen aan de wachtende.

Daarnaast wil de organisatie het aantal postdoc-plaatsen gaan verhogen. In 1989 reserveerde NWO hiervoor ongeveer vijf procent van de onderzoekssubsidies, vorig jaar was dat al achttien procent. NWO wil nu nog meer jonge, excellente, gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid te bieden in samenspraak met de toekomstige werkgever een postdoc-salaris aan te vragen voor een onderzoeksprogramma.

In de beleidsnota Kennis Verrijkt weidt de organisatie verder uit over het besluit om onderzoekers in opleiding voortaan niet meer zelf in dienst te nemen maar per gehonoreerd onderzoeksvoorstel een bedrag ineens uit te keren aan de universiteit waar het onderzoek gaat plaatsvinden. Als een universiteit de promovendus niet aanstelt, maar een beurs verstrekt, zal NWO het beursbedrag uitkeren. De universiteiten mogen voortaan zelf onderzoekers selecteren.

Vooralsnog lijkt het erop dat er verschillende systemen komen voor aio-beurzen. Het idee van de Groningse universiteit om aio's de eerste twee jaar een beurs te geven en daarna een salaris spreekt een aantal universiteiten wel aan. Andere experimenteren met een aanstelling voor 0,1 weektaak, aangevuld met een beurs.