Nieuws - 6 juli 1995

NWO versterkt klimaatonderzoek

NWO versterkt klimaatonderzoek

Het fundamenteel klimaatonderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het meer beleidsgerichte onderzoek van het Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat (NOP-klimaat) worden bijeen gevoegd. Dat maakt een betere afstemming mogelijk tussen beleidsgericht en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, menen de organisaties. Ook is het totale kapitaal vergroot. Het NOP, eerder alleen betaald door het ministerie van VROM, had te maken met een forse bezuiniging van twintig miljoen gulden. NWO verhoogt het budget weer met twaalf miljoen, waardoor de onderzoekers tot het jaar 2000 kunnen beschikken over een totaalbedrag van 57 miljoen gulden.

De Landbouwuniversiteit is hoofduitvoerder van drie projecten: modellering van methaan in rijstbouw van prof. dr ir N. van Breemen, biodiversiteit van prof. F. Berendse en land-use modelling van prof. dr ir L.O. Fresco.